Mapovanie toku hodnoty vo výrobných organizáciách

Kurz organizuje spoločnosť: CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 130 €
Cena s 20% DPH 156 €
Poznámka k cene V prípade, že sa z jednej spoločnosti prihlási na kurz 2 a viac záujemcov , ponúkame Vám zľavu 10% z uvedenej ceny
Miesto konania kurzu Dúbravská cesta 2, budova Datacom, 040 11, Košice

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 1 deň

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr.Barbora Medvecká
mobil: + 421 908 297 215
e-mail: barbora.medvecka@ceitgroup.eu
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Stredný a vrcholový manažment

Hlavný cieľ kurzu

Cieľom vzdelávania je naučiť účastníkov zostaviť mapu toku hodnoty súčasného stavu, na základe ktorej spoločnosť získa komplexný prehľad o činnostiach, ktoré vytvárajú hodnotu pre zákazníka ale aj o činnostiach strát a plytvania. Na základe získaných znalostí účastníci zostavia mapu toku hodnoty súčasného stavu, zadefinujú si základné metriky budúceho stavu a navrhnú víziu budúceho stavu pre transformačný proces.

Vzdelávanie je názornou ukážkou toho, ako reálne prináša nástroj Mapovanie toku hodnoty peniaze a tiež, ako ovplyvňuje samotnú výrobu a chod spoločnosti.

Získané poznatky si účastníci odskúšajú na praktickom príklade.

Po ukončení tréningu účastníci:

 • získajú návod, ktorý bude ich prácu smerovať k splneniu požiadaviek zákazníka,
 • získajú návod, ako zostaviť a správne prečítať mapu toku hodnoty,
 • majú možnosť prakticky si vyskúšať mapovanie v reálnych podmienkach,
 • sa naučia identifikovať potenciály na zlepšovanie a budú prezentovať svoje odporúčania na zlepšenie analyzovaného podnikového procesu, s cieľom znížiť náklady a zvýšiť mieru zisku,
 • budú vedieť odporučiť kroky pre odstránenie definovaných strát a plytvaní prostredníctvom mapy súčasného stavu a stratégie podniku,
 • určia úzke miesta na základe mapy toku hodnoty , ktoré tvoria kritické uzly v procese, pretože produktivita úzkych miest úzko ovplyvňuje produktivitu celého procesu.
Podrobný popis obsahovej náplne
 • Tok hodnoty
 • Pridaná hodnota vs. hodnota plytvania
 • Sumarizácia základných techník mapovania
 • Mapa toku hodnoty súčasného stavu
 • Príklad – mapovanie súčasného stavu podniku
 • Princípy mapovania budúceho stavu – 4 základné kroky
 • Mapa toku hodnoty budúceho stavu
 • Príklad – dokončenie budúceho stavu podniku
 • Diskusia
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o absolvovaní tréningu
Lektor Mgr.Martina Matyšková

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Certifikát ISO
Adresa sídla spoločnosti Univerzitná 8413/6, 01008, Žilina
Kontaktné údaje tel: + 421 41 513 74 35
e-mail: info@ceitacademy.eu
web: http://www.ceitgroup.eu/index.php/sk/
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Stredoeurópsky technologický inštitút CEIT už niekoľko rokov poskytuje komplexné riešenia na podporu produktivity, efektivity a tým podporuje trvalý zdroj konkurencieschopnosti priemyselného podniku. Rovnako sa už niekoľko rokov sústreďuje na vývoj nástrojov Digitálneho podniku. Inovatívnymi riešeniami pre priemyselné podniky a automobilky sa tak stal dôležitým motorom Industry 4.0 na Slovensku.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Manažér

super 1. Manažérska komunikácia a vedenie tímov
Artcomm, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Žilina
super 2. MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI PRE POKROČILÝCH
MEGA Education s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
super 3. MASTER ŠTÚDIUM štíhlej administratívy
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Žilina
top 4. PM IV - Project Management IV - Pokročilé metódy riadenia projektov
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 5. OBCHODNÉ ROKOVANIE A VYJEDNÁVANIE
MEGA Education s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.144s
design: widegrafik.