Mapovanie toku hodnoty vo výrobných organizáciách

Kurz organizuje spoločnosť: CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 130 €
Cena s 20% DPH 156 €
Poznámka k cene V prípade, že sa z jednej spoločnosti prihlási na kurz 2 a viac záujemcov , ponúkame Vám zľavu 10% z uvedenej ceny
Miesto konania kurzu Dúbravská cesta 2, budova Datacom, 040 11, Košice

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 1 deň

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr.Barbora Medvecká
mobil: + 421 908 297 215
e-mail: barbora.medvecka@ceitgroup.eu
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Stredný a vrcholový manažment

Hlavný cieľ kurzu

Cieľom vzdelávania je naučiť účastníkov zostaviť mapu toku hodnoty súčasného stavu, na základe ktorej spoločnosť získa komplexný prehľad o činnostiach, ktoré vytvárajú hodnotu pre zákazníka ale aj o činnostiach strát a plytvania. Na základe získaných znalostí účastníci zostavia mapu toku hodnoty súčasného stavu, zadefinujú si základné metriky budúceho stavu a navrhnú víziu budúceho stavu pre transformačný proces.

Vzdelávanie je názornou ukážkou toho, ako reálne prináša nástroj Mapovanie toku hodnoty peniaze a tiež, ako ovplyvňuje samotnú výrobu a chod spoločnosti.

Získané poznatky si účastníci odskúšajú na praktickom príklade.

Po ukončení tréningu účastníci:

 • získajú návod, ktorý bude ich prácu smerovať k splneniu požiadaviek zákazníka,
 • získajú návod, ako zostaviť a správne prečítať mapu toku hodnoty,
 • majú možnosť prakticky si vyskúšať mapovanie v reálnych podmienkach,
 • sa naučia identifikovať potenciály na zlepšovanie a budú prezentovať svoje odporúčania na zlepšenie analyzovaného podnikového procesu, s cieľom znížiť náklady a zvýšiť mieru zisku,
 • budú vedieť odporučiť kroky pre odstránenie definovaných strát a plytvaní prostredníctvom mapy súčasného stavu a stratégie podniku,
 • určia úzke miesta na základe mapy toku hodnoty , ktoré tvoria kritické uzly v procese, pretože produktivita úzkych miest úzko ovplyvňuje produktivitu celého procesu.
Podrobný popis obsahovej náplne
 • Tok hodnoty
 • Pridaná hodnota vs. hodnota plytvania
 • Sumarizácia základných techník mapovania
 • Mapa toku hodnoty súčasného stavu
 • Príklad – mapovanie súčasného stavu podniku
 • Princípy mapovania budúceho stavu – 4 základné kroky
 • Mapa toku hodnoty budúceho stavu
 • Príklad – dokončenie budúceho stavu podniku
 • Diskusia
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o absolvovaní tréningu
Lektor Mgr.Martina Matyšková

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Certifikát ISO
Adresa sídla spoločnosti Univerzitná 8413/6, 01008, Žilina
Kontaktné údaje tel: + 421 41 513 74 35
e-mail: barbora.medvecka@ceitgroup.eu
web: http://www.edu4industry.eu/index.php/sk/
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Stredoeurópsky technologický inštitút CEIT už niekoľko rokov poskytuje komplexné riešenia na podporu produktivity, efektivity a tým podporuje trvalý zdroj konkurencieschopnosti priemyselného podniku. Rovnako sa už niekoľko rokov sústreďuje na vývoj nástrojov Digitálneho podniku. Inovatívnymi riešeniami pre priemyselné podniky a automobilky sa tak stal dôležitým motorom Industry 4.0 na Slovensku.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Manažér

super 1. Vodcovstvo v projektovom riadení
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 2. Six Sigma Black Belt
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
odporúčaný rozsah 20 dní
Na dohode
top 3. Selfmanažment a zvládanie stresu
MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia
odporúčaný rozsah 8 hodín
Slovensko
top 4. Manažérske rozhodovanie
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 5. CIMA - medzinárodná kvalifikácia v manažérskom účtovníctve
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
odporúčaný rozsah 50 dní
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.073s
design: widegrafik.