5S pre výrobné spoločnosti

Kurz organizuje spoločnosť: CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 125 €
Cena s 20% DPH 150 €
Poznámka k cene V prípade, že sa z jednej spoločnosti prihlási na kurz 2 a viac záujemcov , ponúkame Vám zľavu 10% z uvedenej ceny
Miesto konania kurzu Moldavská cesta 2413/49, budova Datacom, 040 11, Košice

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 1 deň

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr.Barbora Medvecká
mobil: + 421 908 297 215
e-mail: barbora.medvecka@ceitgroup.eu
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Vyšší a stredný manažment, výrobný personál a podporné útvary

Hlavný cieľ kurzu

Školenie zabezpečí základy pre efektívnu implementáciu 5S vo svojej vlastnej spoločnosti / oblasti. Tréning na praktickej ukážke implementácie 5S v prípadovej štúdii poukáže na konkrétne výhody a prínosy metodiky 5S vo výrobnom prostredí. 5S metóda je vhodná nielen pre výrobné oddelenia, metódu je možné použiť aj pre nevýrobné priestory.

Po ukončení tréningu budú účastníci:

 • poznať dôležitosť implementácie konceptu 5S pre svoj podnik,
 • oboznámení s prínosmi jednotlivých pilierov konceptu 5S,
 • ovládať teoretickú a praktickú náplň jednotlivých pilierov,
 • vedieť, aké predpoklady musia byť splnené pred samotným zavedením 5S,
 • poznať postupy a prístupy k implementácii 5S v podniku,
 • mať poznatky o vytvorení štandardov 5S,
 • ovládať predpoklady pre naplnenie základnej charakteristiky konceptu 5S – „5S je nikdy nekončiacim procesom“,
 • mať možnosť vyskúšať si implementáciu 5S na konkrétnom príklade vo výrobnej spoločnosti.
Podrobný popis obsahovej náplne
 • Pyramída produktivity
 • Straty a plytvania ovplyvňujúce výrobu
 • Straty a plytvania podľa Toyota
 • Podstata a využitie metodiky 5S
 • Piliere metodiky 5S
 • Význam jednotlivých pilierov
 • Prínosy jednotlivých pilierov
 • Oboznámenie sa účastníkov s pracoviskom, na ktorom bude realizovaná prípadová štúdia
 • Rozdelenie úloh a zodpovednosti v tíme
 • Uplatnenie postupov implementácie účastníkmi na pilotnom pracovisku
 • Prezentovanie návrhov každého tímu
 • Realizácia návrhov na pracovisku
 • Zhodnotenie implementácie daného riešenia účastníkmi
 • Zhodnotenie eliminácie strát a plytvaní a zvýšenia produktivity
 • Prezentovanie výsledkov implementácie konceptu 5S
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o absolvovaní tréningu
Lektor Ing.Peter Prekop

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Certifikát ISO
Adresa sídla spoločnosti Univerzitná 8413/6, 01008, Žilina
Kontaktné údaje tel: + 421 41 513 74 35
e-mail: info@ceitacademy.eu
web: http://www.ceitgroup.eu/index.php/sk/
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Stredoeurópsky technologický inštitút CEIT už niekoľko rokov poskytuje komplexné riešenia na podporu produktivity, efektivity a tým podporuje trvalý zdroj konkurencieschopnosti priemyselného podniku. Rovnako sa už niekoľko rokov sústreďuje na vývoj nástrojov Digitálneho podniku. Inovatívnymi riešeniami pre priemyselné podniky a automobilky sa tak stal dôležitým motorom Industry 4.0 na Slovensku.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Manažér

super 1. Manažer bez kravaty - MODERNÉ METÓDY VEDENIA A RIADENIA ĽUDÍ.
BALANCED s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
super 2. Ako viesť ľudí s nadhľadom - LEADERSHIP I..
Albisa s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava, Praha, Poprad
top 3. TIME A STRES MANAŽMENT
MEGA Education s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 4. KOUČING ŠPECIALISTU ZODPOVEDNÉHO ZA ERGONÓMIU
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
odporúčaný rozsah 20 dní
Slovensko
top 5. Prezentačné zručnosti rýchlo a efektívne
TM Consulting, s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Trenčín, Žilina, Poprad, Košice + ďalšie mestá podľa požiadavky klienta

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.220s
design: widegrafik.