Pokročilé plánovanie kvality produktu (APQP), proces schvaľovania dielov do sériovej výroby (PPAP)

Kurz organizuje spoločnosť: CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 290 €
Cena s 20% DPH 348 €
Poznámka k cene V prípade, že sa z jednej spoločnosti prihlási na kurz 2 a viac záujemcov , ponúkame Vám zľavu 10% z uvedenej ceny
Miesto konania kurzu Dúbravská cesta 2, 841 04, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 2 dni

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Barbora Medvecká
mobil: + 421 908 297 215
e-mail: barbora.medvecka@ceitgroup.eu
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Technici, inžinieri kvality, špecialisti podieľajúci sa na vývoji produktov, procesov

Hlavný cieľ kurzu

Dva nástroje na zabezpečenie kvality produktu vo veľkej miere používané v automobilovom priemysle (presadzované asociáciou AIAG). APQP je plánovanie a riadenie aktivít počas životného cyklu výrobku, procesu. Prioritnou úlohou je posúdiť požiadavky zákazníkov. Plánovanie kvality výrobku a jeho údržby by malo byť zamerané na objektivitu, analýzu rizík a predovšetkým na cieľ spoločnosti vyrábať produkty s vyššou kvalitou a produktivitou, ktorá zaistí spoločnosti väčšie zisky.

Cieľ kurzu

 • Oboznámiť sa s jednotlivými fázami životného cyklu produktu z pohľadu APQP;
 • Definovať vstupy a výstupy potrebné na zabezpečenie kvality produktu vo všetkých fázach životného cyklu (APQP);
 • Nastaviť požiadavky na kvalitu dodávaných dielov na rozhraní dodávateľ zákazník – prvotné vzorkovanie (PPAP);
 • Stanoviť jednotnú terminológiu pre komunikáciu v rámci organizácie a vo vzťahu dodávateľ zákazník (PPAP);
 • Poznať požiadavky na potrebnú sprievodnú dokumentáciu pre jednotlivé úrovne PPAP definované normou;

V cene vzdelávania je zahrnuté:

 • Podkladové materiály v tlačenej forme, občerstvenie a certifikát o úspešnom ukončení programu.
 • V cene nie je zahrnuté ubytovanie.
Podrobný popis obsahovej náplne

APQP

 • Prečo potrebujeme APQP?
 • Ako funguje APQP?
 • Postavenie APQP vo vzťahu k ostatným nástrojom kvality
 • Fázy životného cyklu produktu
 • Vstupy a výstupy v jednotlivých fázach APQP
 • Nástroje kvality využívané v procese APQP
 • Hlavné prínosy APQP

PPAP

 • Kde je vhodné použiť PPAP?
 • Požiadavky na proces PPAP
 • Ukazovatele kvality pre PPAP
 • Úroveň predkladania PPAP
 • Dokumentácia potrebná v procese PPAP
 • Kedy nemusíme predkladať PPAP?
 • Axiómy PPAP
Lektor Ing. Radoslava Laurinčíková, PhD.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Certifikát ISO
Adresa sídla spoločnosti Univerzitná 8413/6, 01008, Žilina
Kontaktné údaje tel: + 421 41 513 74 35
e-mail: barbora.medvecka@ceitgroup.eu
web: http://www.edu4industry.eu/index.php/sk/
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Stredoeurópsky technologický inštitút CEIT už niekoľko rokov poskytuje komplexné riešenia na podporu produktivity, efektivity a tým podporuje trvalý zdroj konkurencieschopnosti priemyselného podniku. Rovnako sa už niekoľko rokov sústreďuje na vývoj nástrojov Digitálneho podniku. Inovatívnymi riešeniami pre priemyselné podniky a automobilky sa tak stal dôležitým motorom Industry 4.0 na Slovensku.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Manažér

super 1. Lean a Toyota Kata - dosahovanie strategických cieľov a každodenné…
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Žilina
top 2. Multikultúrna komunikácia
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava 1
top 3. Riadenie procesu zmien v organizácii
Macrosoft s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 4. Vedenie výberových pohovorov
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
odporúčaný rozsah 16 hodín
Bratislava 1
top 5. Manažment zmeny
MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia
odporúčaný rozsah 8 hodín
Slovensko

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.109s
design: widegrafik.