Tréning lektorov

Kurz organizuje spoločnosť: CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 450 €
Cena s 20% DPH 540 €
Poznámka k cene V prípade, že sa z jednej spoločnosti prihlási na kurz 2 a viac záujmcov , ponúkame Vám zľavu 10% z uvedenej ceny
Miesto konania kurzu Dúbravská cesta 2, 841 04, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 5 dní

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Barbora Medvecká
mobil: + 421 908 297 215
e-mail: barbora.medvecka@ceitgroup.eu
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

vzdelávatelia dospelých, lektori, tréneri

Hlavný cieľ kurzu

Naučiť lektorov efektívne učiť dospelých ľudí. A to tak , aby vzdelávanie bolo nielen užitočné ale aj príjemné. Hravé, zážitkové, aktivizujúce, stimulujúce…

Po ukončení vzdelávania budú účastníci schopní:

 • identifikovať, rôzne štýly učenia, aplikovať ich počas vzdelávania a určiť svoj preferovaný štýl
 • formulovať ciele vzdelávania a lekcií
 • opísať a použiť pravidlá efektívnej komunikácie
 • vybrať a použiť vhodné metódy výučby vzhľadom na stanovené ciele a cieľovú skupinu tak, aby podporili ich aktívnu účasť na výučbe
 • využívať vizuálne pomôcky a didaktickú techniku
 • napísať vlastnú prípravu lekcie na základe informácií o štruktúre lekcie
 • aplikovať poznatky o zvládaní učebnej skupiny a seba samého
 • vyhodnotiť efektívnosť vzdelávania na úrovni účastníkov
Podrobný popis obsahovej náplne

OBSAH

 • Kolbov cyklus učenia
 • Štýly učenia
 • Systémový prístup k vzdelávaniu
 • Formulovanie cieľov
 • Úvod do aktivizačných metód
 • Metóda otázok a odpovedí
 • Metódy práce v malých skupinách
 • Vizuálne pomôcky
 • Príprava na prvé praktické lektorské vystúpenie
 • Realizácia prvého lektorského vystúpenia
 • Metóda diskusie
 • Príprava lektora na výučbu, obsah vzdelávania, učebné osnovy, učebné plány
 • Zvládnutie skupiny a seba samého
 • Hodnotenie efektívnosti vzdelávania
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Certifikát ISO
Adresa sídla spoločnosti Univerzitná 8413/6, 01008, Žilina
Kontaktné údaje tel: + 421 41 513 74 35
e-mail: info@ceitacademy.eu
web: http://www.ceitgroup.eu/index.php/sk/
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Stredoeurópsky technologický inštitút CEIT už niekoľko rokov poskytuje komplexné riešenia na podporu produktivity, efektivity a tým podporuje trvalý zdroj konkurencieschopnosti priemyselného podniku. Rovnako sa už niekoľko rokov sústreďuje na vývoj nástrojov Digitálneho podniku. Inovatívnymi riešeniami pre priemyselné podniky a automobilky sa tak stal dôležitým motorom Industry 4.0 na Slovensku.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Školstvo

top 1. Kredity pre učiteľov 1
Akadémia vzdelávania Tatry s. r. o., pobočka Humenné
odporúčaný rozsah
Humenné
top 2. Správna výrobná prax
Slovenský metrologický ústav
odporúčaný rozsah 4 hodiny
Bratislava
top 3. LEKTOR, andragogické minimum vo vzdelávaní dospelých, 100 hod.
Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s…
odporúčaný rozsah
Trnava
top 4. Spielgruppe - Kurz nemčiny pre deti už od 4 rokov
Österreich Institut Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 5. Lektorské minimum
VaV Akademy, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava, Banská Bystrica, Žilina,...

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2016 Všetky práva vyhradené, 0.114s
design: widegrafik.