PREKLADAJTE SPRÁVNEJŠIE NEŽ WEBOVÝ PREKLADAČ

Kurz organizuje spoločnosť: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 99,17 €
Cena s 20% DPH 119 €
Miesto konania kurzu Odbojárov 10/a, 831 04, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora PhDr. Silvia Blašková, PhD.
tel: +421 2 544 330 57
mobil: +421 911 730 099
e-mail: silvia.blaskova@cdv.uniba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Zamestnanci univerzít, doktorandi, výskumní pracovníci, študenti končiacich ročníkov, záujemcovia o preklad. Požadovaná znalosť jazyka na úrovni B1 alebo B2 CEFR.

Hlavný cieľ kurzu

Rozpoznať odlišnosti medzi jednotlivými jazykmi a spoznať ,,falošných“ priateľov pri preklade na príkladoch z materiálov Is that what you mean (ďalej len ITWYM), naučiť sa robiť korektúru textov a preložiť akademický text.

Podrobný popis obsahovej náplne

Modul 1: Viacúrovňové rozdiely medzi slovenským a anglickým jazykom, ovplyvňujúce preklad, gramatické javy, správny štýl, osoba, register, ITWYM 1–7. Modul 2: ITWYM 8–10 tón, štýl, aktív/pasív, gramatika, korektúra, online databázy.

Odkaz na www stránku cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/cudzie-jazyky/programy/prekladajte-spravnejsie…

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, 82005, Bratislava 25
Kontaktné údaje tel: 02/50117731
fax: 02/50117703
e-mail: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského je vzdelávacím a poradenským pracoviskom Univerzity Komenského. Jeho poslaním je zabezpečovať komplexnosť a systémovosť v celoživotnom vzdelávaní, prispievať k rozvoju ľudského potenciálu a tým aj zvyšovať potenciál organizácií. CĎV UK je profilované šírkou existujúcich študijných a vedných odborov trinástich fakúlt Univerzity Komenského.

Svojimi činnosťami: • umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si vzdelanie, prípadne rekvalifikovať sa a získať ďalšie odborné vzdelanie, • poskytuje priestor pre uspokojovanie záujmu občanov o ďalšie vzdelávanie, • podieľa sa na osvojovaní si efektívnych princípov práce moderného manažmentu, • reaguje na potrebu inovácie odborných poznatkov ako dôležitého predpokladu pre zamestnanie sa občanov.

Pod CĎV spadajú nasledovné divízie: • divízia Jazykové centrum

  • ponúka skupinové a individuálne kurzy cudzích jazykov na rôznych úrovniach, podľa potrieb účastníkov
  • viac informácií na: http://www.uniba.sk/jcuk/index.htm

• divízia Inštitút vzdelávania a kariérových služieb

  • ponúka široký výber poradenských, vzdelávacích a informačných služieb, napr. poradenstvo pre absolventov vysokých škôl, sprostredkovanie zamestnania a rozvojové, rekvalifikačné, špecializačné kurzy
  • viac informácií na: http://www.uniba.sk/sucasti_uk/CDCV/index.htm

• divízia Univerzita tretieho veku

  • organizuje záujmové nekvalifikačné štúdium s jednotným všeobecným základom a neskoršími špecializáciami pre všetkých ľudí nad 50 rokov
  • viac informácií na: http://www.uniba.sk/UTV/index.html

• divízia Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov

  • ponúka programy výučby slovenského jazyka pre záujemcov o štúdium na vysokej škole na Slovensku zo zahraničia, ako aj kurzy slovenčiny pre všetkých zahraničných hostí, ktorí by ju radi ovládali a vystavuje certifikát o úrovni zvládnutia slovenčiny na základe testovania jazykových kompetencií
  • viac informácií na: http://www.ujop.sk

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Angličtina

top 1. POKRAČUJ S ANGLIČTINOU!
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 2. JAZYKOVÉ KURZY ANGLIČTINY, FRANCÚZŠTINY, NEMČINY, ŠPANIELČINY A…
MEGA Education s.r.o.
odporúčaný rozsah 24 hodín
Bratislava
top 3. FIREMNÉ JAZYKOVÉ KURZY
EuroTREND 21
odporúčaný rozsah 60 hodín
Slovensko
top 4. Anglický jazyk pre mládež a dospelých
Academia Istropolitana Nova
odporúčaný rozsah
Svätý Jur
top 5. RANNÉ JAZYKOVÉ KURZY V MINISKUPINÁCH
EuroTREND 21
odporúčaný rozsah 26 hodín
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.089s
design: widegrafik.