PREZENTÁCIE V ANGLICKOM JAZYKU

Kurz organizuje spoločnosť: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 99,17 €
Cena s 20% DPH 119 €
Poznámka k cene 20 hod.
Miesto konania kurzu Odbojárov 10/a, 831 04, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora PhDr. Silvia Blašková, PhD.
tel: +421 2 544 330 57
mobil: +421 911 730 099
e-mail: silvia.blaskova@cdv.uniba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Odborná verejnosť, študenti ekonomických, obchodných vied a manažmentu. Záujemcovia, ktorí si osvojili jazyk na úrovni intermediate (B1) a upper-intermediate (B2).

Hlavný cieľ kurzu

Rozvinúť slovnú zásobu z oblasti frazeológie prezentácie integrujúc interkultúrne aspekty prezentácií s dôrazom na anglosaské tradície. Osvojiť si prezentačné zručnosti v cudzom jazyku. Skvalitniť psychickú pripravenosť zdolávať trému pri prezentovaní v cudzom jazyku. Zvládnuť správnu organizáciu práce v súvislosti s prípravou prezentácie, psychologickej a jazykovej prípravy na vlastný prednes, nácvik správania pri neštandardných situáciách, napr. zmena časového limitu, prekrývanie informácií s predchádzajúcimi prednášateľmi a pod.

Podrobný popis obsahovej náplne

Znaky správnej prezentácie. Identifikácia potrieb publika. Objem a organizácia poskytnutých informácií v prezentácií, redundatnosť, opakovanie. Efektívne rozloženie a prepojenie časti prezentácie. Účinne otvorenie a ukončenie prezentácie. Práca s hlasom, prednes, formálnosť jazyka. Reč tela. Upútanie pozornosti publika na určené informácie v prezentácií – metódy a stratégie. Prezentovanie vizuálnych informácií. Prezentovanie doplňujúcich materiálov súhrn.

Odkaz na www stránku cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/cudzie-jazyky/programy/prezentacie-v-anglickom…

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, 82005, Bratislava 25
Kontaktné údaje tel: 02/50117731
fax: 02/50117703
e-mail: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského je vzdelávacím a poradenským pracoviskom Univerzity Komenského. Jeho poslaním je zabezpečovať komplexnosť a systémovosť v celoživotnom vzdelávaní, prispievať k rozvoju ľudského potenciálu a tým aj zvyšovať potenciál organizácií. CĎV UK je profilované šírkou existujúcich študijných a vedných odborov trinástich fakúlt Univerzity Komenského.

Svojimi činnosťami: • umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si vzdelanie, prípadne rekvalifikovať sa a získať ďalšie odborné vzdelanie, • poskytuje priestor pre uspokojovanie záujmu občanov o ďalšie vzdelávanie, • podieľa sa na osvojovaní si efektívnych princípov práce moderného manažmentu, • reaguje na potrebu inovácie odborných poznatkov ako dôležitého predpokladu pre zamestnanie sa občanov.

Pod CĎV spadajú nasledovné divízie: • divízia Jazykové centrum

  • ponúka skupinové a individuálne kurzy cudzích jazykov na rôznych úrovniach, podľa potrieb účastníkov
  • viac informácií na: http://www.uniba.sk/jcuk/index.htm

• divízia Inštitút vzdelávania a kariérových služieb

  • ponúka široký výber poradenských, vzdelávacích a informačných služieb, napr. poradenstvo pre absolventov vysokých škôl, sprostredkovanie zamestnania a rozvojové, rekvalifikačné, špecializačné kurzy
  • viac informácií na: http://www.uniba.sk/sucasti_uk/CDCV/index.htm

• divízia Univerzita tretieho veku

  • organizuje záujmové nekvalifikačné štúdium s jednotným všeobecným základom a neskoršími špecializáciami pre všetkých ľudí nad 50 rokov
  • viac informácií na: http://www.uniba.sk/UTV/index.html

• divízia Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov

  • ponúka programy výučby slovenského jazyka pre záujemcov o štúdium na vysokej škole na Slovensku zo zahraničia, ako aj kurzy slovenčiny pre všetkých zahraničných hostí, ktorí by ju radi ovládali a vystavuje certifikát o úrovni zvládnutia slovenčiny na základe testovania jazykových kompetencií
  • viac informácií na: http://www.ujop.sk

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Angličtina

top 1. RANNÝ PROGRAM VŠEOBECNEJ ANGLIČTINY
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 2. jazykové kurzy pre všetkých - Angličtina,Nemčina,Taliančina…
Akadémia vzdelávania Martin
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Martin
top 3. VEČERNÝ PROGRAM VŠEOBECNEJ ANGLIČTINY
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 4. Kurzy anglického jazyka
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne/City University of…
odporúčaný rozsah 40 hodín
Bratislava - Trenčín
top 5. JAZYKOVÉ POBYTY V ZAHRANIČÍ
EuroTREND 21
odporúčaný rozsah 14 dní
rôzne krajiny podľa požadovaného jazyka

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.257s
design: widegrafik.