Andragogické minimum Michalovce

Kurz organizuje spoločnosť: Akadémia vzdelávania Michalovce

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH) 200 €
Miesto konania kurzu Námestie slobody 3 (budova VÚB banky, 2.poschodie) , 071 01, Michalovce

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 100 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Jarmila Kurdilová Mgr.
mobil: +421 902 930232
e-mail: avmi@aveducation.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Osoby, ktoré vzdelávajú alebo chcú vzdelávať dospelých poslucháčov vo svojom odbore na úrovni získaného odborného vzdelania. Kurz je určený pre lektorov jazykových, počítačových, rekvalifikačných kurzov, BOZP, PO , Prvej pomoci a iných oblastí, ktorí chcú získať lektorské zručnosti. Cieľová skupina sú všetci školiaci pracovníci(BOZP,PO,manažment,vzdelávanie…), ktorí chcú alebo budú školiť podľa vyhlášky 124/2006 a 356/2007 – §27 ods.3,4,5 (Výchova a vzdelávanie)a musia mať ukončené štúdium o celoživotnom vzdelávaní akreditované Ministerstvom školstva SR

Hlavný cieľ kurzu

Cieľ:

 • poznať zákonitosti vzdelávania dospelých
 • vedieť formulovať konkrétne ciele vzdelávania
 • poznať zákonitosti tvorby učiva
 • vedieť pripraviť systematický, primeraný a správne didakticky transformovaný obsah vzdelávania
 • vedieť skoncipovať scenár svojho lektorského vystúpenia
 • naučiť sa používať rozličné vzdelávacie metódy
 • spoznať niektoré techniky sebapresadzovania sa
 • vytvoriť si niektoré návyky komunikácie: schopnosť viesť dialóg, aktívne počúvať, dávať spätnú väzbu
 • poznať zásady hodnotenia účastníkov
 • poznať základy kultúry správania lektora a jeho spoločenského vystupovania
 • vedieť si zvoliť vlastný štýl výučby.
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou
Školenie je rekvalifikácia áno
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenský

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Akadémia vzdelávania Michalovce
Certifikát ISO
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Námestie slobody 3 (budova VÚB banky, 2.poschodie), 071 01, Michalovce
Kontaktné údaje tel: 0902 930 232
e-mail: avmi@aveducation.sk
web: www.aveducation.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

vzdelávacia inštitúcia jazyková škola rekvalifikačné kurzy semináre

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Vedenie ľudí

top 1. MAJSTER VO VÝROBE - vedenie, komunikácia a motivácia ľudí
Cadet Go Slovakia
odporúčaný rozsah 2 dni
top 2. Inšpiratívny leadership - Projektové riadenie v praxi (6 DNI)
Espiral, s.r.o.
odporúčaný rozsah 6 dní
Bratislava, (školíme bez ohľadu na mestá: v SR a ČR
top 3. Efektívne zvládanie stresu
QUANTICON, s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislavský
top 4. MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI PRE MAJSTROV VÝROBNÝCH PODNIKOV
MEGA Education s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 5. Ako viesť, riadiť a motivovať tím
QUANTICON, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Slovensko

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.148s
design: widegrafik.