PERSONALISTIKA V SYSTÉME RIADENIA FIRMY

Kurz organizuje spoločnosť: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 70 €
Cena s 20% DPH 84 €
Miesto konania kurzu Odbojárov 10/a, 831 04, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová
tel: +421 2 50 11 77 02
mobil: +421 911 717 713
e-mail: barbora.klenovicova@cdv.uniba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Personálni manažéri alebo záujemcovia o prácu v personalistike. Ľudia, ktorí si v tejto oblasti chcú a potrebujú doplniť praktické vedomosti a zručnosti.

Hlavný cieľ kurzu

Cieľom seminára je poskytnutie základných informácií o mieste personálneho riadenia v rámci strategického riadenia firmy v kontexte budúcich požiadaviek na udržanie a zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti v čase rastúceho nedostatku kvalifikovaných zamestnancov.

Podrobný popis obsahovej náplne
 • Poslanie personalistiky v systéme riadenia firmy – získať, udržať a motivovať k vysokému výkonu
 • Profesionálna rola personálneho manažéra
 • Personalistika ako podpora pre riadenie výkonnosti firmy (úvod do problematiky) – systém riadenia výkonnosti je záležitosťou celého manažmentu spoločnosti, kde má centrálnu metodickú úlohu personálny útvar
 • Personalistika ako prevencia zlyhania ľudského faktora
 • Inovácie z pohľadu ľudského činiteľa – personalistika ako základný nástroj riadenia na zvyšovanie inovatívnosti
Odkaz na www stránku cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/manazment/personalistika-v-systeme-riadenia…

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, 82005, Bratislava 25
Kontaktné údaje tel: 02/50117731
fax: 02/50117703
e-mail: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského je vzdelávacím a poradenským pracoviskom Univerzity Komenského. Jeho poslaním je zabezpečovať komplexnosť a systémovosť v celoživotnom vzdelávaní, prispievať k rozvoju ľudského potenciálu a tým aj zvyšovať potenciál organizácií. CĎV UK je profilované šírkou existujúcich študijných a vedných odborov trinástich fakúlt Univerzity Komenského.

Svojimi činnosťami: • umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si vzdelanie, prípadne rekvalifikovať sa a získať ďalšie odborné vzdelanie, • poskytuje priestor pre uspokojovanie záujmu občanov o ďalšie vzdelávanie, • podieľa sa na osvojovaní si efektívnych princípov práce moderného manažmentu, • reaguje na potrebu inovácie odborných poznatkov ako dôležitého predpokladu pre zamestnanie sa občanov.

Pod CĎV spadajú nasledovné divízie: • divízia Jazykové centrum

 • ponúka skupinové a individuálne kurzy cudzích jazykov na rôznych úrovniach, podľa potrieb účastníkov
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/jcuk/index.htm

• divízia Inštitút vzdelávania a kariérových služieb

 • ponúka široký výber poradenských, vzdelávacích a informačných služieb, napr. poradenstvo pre absolventov vysokých škôl, sprostredkovanie zamestnania a rozvojové, rekvalifikačné, špecializačné kurzy
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/sucasti_uk/CDCV/index.htm

• divízia Univerzita tretieho veku

 • organizuje záujmové nekvalifikačné štúdium s jednotným všeobecným základom a neskoršími špecializáciami pre všetkých ľudí nad 50 rokov
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/UTV/index.html

• divízia Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov

 • ponúka programy výučby slovenského jazyka pre záujemcov o štúdium na vysokej škole na Slovensku zo zahraničia, ako aj kurzy slovenčiny pre všetkých zahraničných hostí, ktorí by ju radi ovládali a vystavuje certifikát o úrovni zvládnutia slovenčiny na základe testovania jazykových kompetencií
 • viac informácií na: http://www.ujop.sk

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Personálny manažment

top 1. CIPD: Certifikát v HR manažmente - CHRM
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 2. Vedenie výberových pohovorov
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
odporúčaný rozsah 16 hodín
Bratislava 1
top 3. Psychologické testy pre výberové konanie I. – INTELIGENCIA
PPL Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
top 4. RIADENIE A KOMUNIKÁCIA ZMIEN PRE MANAŽÉROV
Cadet Go Slovakia
odporúčaný rozsah 1 deň
top 5. Pre každého zamestnanca (opakovať dvojročne) - Poučená osoba § 20…
MIPEL, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah 4 hodiny

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.063s
design: widegrafik.