PLÁNOVANIE, NÁBOR A VÝBER ZAMESTNANCOV

Kurz organizuje spoločnosť: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH) 78 €
Miesto konania kurzu Odbojárov 10/a, 831 04, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Elena Skalská
tel: +421 2 50 11 77 19
mobil: +421 903 439 044
e-mail: elena.skalska@cdv.uniba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Personálni manažéri alebo záujemcovia o prácu v personalistike. Ľudia, ktorí si v tejto oblasti chcú a potrebujú doplniť praktické vedomosti a zručnosti.

Hlavný cieľ kurzu

Seminár sa venuje problematike efektívneho personálneho zabezpečovania firiem. Táto oblasť personálneho riadenia priamo súvisí s výkonnosťou firmy. Na seminári sa zaoberáme reakciami na zmenenú situáciu na pracovnom trhu, kde je čoraz ťažšie predikovať, ako bude zamestnanec v práci fungovať.

Podrobný popis obsahovej náplne
 • Plánovanie pracovníkov, vytváranie pracovných miest
 • Získavanie pracovníkov – nábor a formy; informácie o práci a pracovnom mieste a ich význam pre adaptáciu zamestnanca
 • Výber zamestnancov – spôsoby výberu, ich účinnosť a situačné využitie
Odkaz na www stránku cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/manazment/planovanie-nabor-a-vyber-zamestnancov/

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, 82005, Bratislava 25
Kontaktné údaje tel: 02/50117731
fax: 02/50117703
e-mail: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského je vzdelávacím a poradenským pracoviskom Univerzity Komenského. Jeho poslaním je zabezpečovať komplexnosť a systémovosť v celoživotnom vzdelávaní, prispievať k rozvoju ľudského potenciálu a tým aj zvyšovať potenciál organizácií. CĎV UK je profilované šírkou existujúcich študijných a vedných odborov trinástich fakúlt Univerzity Komenského.

Svojimi činnosťami: • umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si vzdelanie, prípadne rekvalifikovať sa a získať ďalšie odborné vzdelanie, • poskytuje priestor pre uspokojovanie záujmu občanov o ďalšie vzdelávanie, • podieľa sa na osvojovaní si efektívnych princípov práce moderného manažmentu, • reaguje na potrebu inovácie odborných poznatkov ako dôležitého predpokladu pre zamestnanie sa občanov.

Pod CĎV spadajú nasledovné divízie: • divízia Jazykové centrum

 • ponúka skupinové a individuálne kurzy cudzích jazykov na rôznych úrovniach, podľa potrieb účastníkov
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/jcuk/index.htm

• divízia Inštitút vzdelávania a kariérových služieb

 • ponúka široký výber poradenských, vzdelávacích a informačných služieb, napr. poradenstvo pre absolventov vysokých škôl, sprostredkovanie zamestnania a rozvojové, rekvalifikačné, špecializačné kurzy
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/sucasti_uk/CDCV/index.htm

• divízia Univerzita tretieho veku

 • organizuje záujmové nekvalifikačné štúdium s jednotným všeobecným základom a neskoršími špecializáciami pre všetkých ľudí nad 50 rokov
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/UTV/index.html

• divízia Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov

 • ponúka programy výučby slovenského jazyka pre záujemcov o štúdium na vysokej škole na Slovensku zo zahraničia, ako aj kurzy slovenčiny pre všetkých zahraničných hostí, ktorí by ju radi ovládali a vystavuje certifikát o úrovni zvládnutia slovenčiny na základe testovania jazykových kompetencií
 • viac informácií na: http://www.ujop.sk

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Personálny manažment

top 1. PLÁNOVANIE A RIADENIE ROZVOJA ĽUDÍ
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 2. RISK MANAŽMENT V PERSONALISTIKE
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 3. Odborný program Sourcer, Researcher | RACS® - Recruitment Academy®…
Recruitment Academy
odporúčaný rozsah 3 dni
Bratislava
top 4. Cielený personálny pohovor a jeho vyhodnotenie
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Slovensko
top 5. LinkedIn pre profesionálov - pre recruiterov aj obchodnikov!
MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia
odporúčaný rozsah 5 hodín
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.059s
design: widegrafik.