Interný audítor systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015

Kurz organizuje spoločnosť: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 235 €
Cena s 20% DPH 282 €
Poznámka k cene Cena za preškolenie je 150,00 EUR bez DPH
Miesto konania kurzu TÜV SÜD Slovakia, Jašíkova 6, 821 03, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Gabriela Barzíková
tel: +421 2 48291207
mobil: +421 903 580 019
fax: +421 2 48291266
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

kurz je určený pracovníkom stredného a nižšieho manažmentu (vedúcim útvarov, riadiacim pracovníkom), pracovníkom, ktorí poznajú procesy prebiehajúce v spoločnosti a sú spôsobilí vykonávať interné audity. Zároveň je kurz určený pre majiteľov malých spoločností, ktorí si chcú vykonávať interné audity samostatne.

Hlavný cieľ kurzu

oboznámenie frekventantov kurzu s požiadavkami normy EN ISO 9001 priblíženie požiadaviek normy EN ISO 19 011 vysvetlenie techniky interných auditov v organizáciách príprava interných audítorov na výkon interných auditov v organizáciách

Podrobný popis obsahovej náplne
  • Systémy manažérstva kvality ( SMK ) – História vývoja systémov kvality; Politika EÚ v oblasti zavádzania SMK a certifikácie; Normy EN ISO radu 9000, štruktúra a oblasť platnosti jednotlivých noriem; Priebeh certifikácie SMK
  • Výklad požiadaviek normy EN ISO 9001:2015 – Úvod a predmet normy; Procesný prístup; Pojmy a definície; Realizácia produktu; Požiadavky na audítorov; Plánovanie auditov; Príprava kontrolného dotazníka; Vykonávanie auditu; Úvodný rozhovor; Technika kladenia otázok; Správna komunikácia pri vykonávaní auditu; Spôsob vykonávania záznamov; Záverečný rozhovor; Správa o vykonaní auditu
  • Všeobecné požiadavky na SMK; Zodpovednosť vedenia organizácie; Manažérstvo zdrojov
  • Meranie, analýza a zlepšovanie
  • Ciele a úlohy auditov – Dokumentácia SMK pre interné audity; Príručka kvality; Technicko-organizačné postupy; Ostatná dokumentácia; Výklad normy ISO 19011:2011
  • Praktická príprava – Spracovanie plánu interného auditu; Zostavenie kontrolného dotazníka; Posúdenie vybraných častí technicko-organizačných postupov a príručky kvality, riešenie prípadových štúdií; Vypracovanie správy o vykonaní auditu – workshop
  • Záverečné skúšky (test)
  • Prezentácia správ o vykonaní auditu – workshop
  • Záver, Diskusia; Vyhodnotenie školenia
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie interného audítora

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Jašíkova 6, 821 03, Bratislava
Kontaktné údaje tel: + 42 1 (0) 2 48291271
fax: + 42 1 (0) 2 4829 1266
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: http://www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je členom skupiny TÜV SÜD, svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb s dlhoročnou tradíciou. V slovenskom podnikateľskom prostredí pôsobí ako:

Certifikačný orgán systémov riadenia kvality, EMS,SM BOZP, HACCP, BP

Certifikačný orgán výrobkov

Inšpekčný orgán typu A

Autorizovaná osoba SKTC-175, Notifikovaná osoba NB 1353, NB 0036

Oprávnená právnická osoba OPO-000001–07

Oprávnená vzdelávacia organizácia BOZP pre VTZ tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické pre vzdelávanie a overovanie spôsobilosti osôb na obsluhu, opravy, revízie VTZ

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Kvalita

super 1. Preškolenie interných audítorov systému manažérstva kvality pre…
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
super 2. VDA 6.3 - audit procesu (nelicencovaný)
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Trnava
super 3. Požiadavky normy ISO 19011:2012
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Piešťany
super 4. Interný audítor kvality podľa normy IATF 16949:2016 - preškolenie…
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Trnava
super 5. Kurz Nové požiadavky a zmeny v norme ISO 9001:2015
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah
Trenčianske Teplice

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.090s
design: widegrafik.