Interný audítor systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015

Kurz organizuje spoločnosť: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 235 €
Cena s 20% DPH 282 €
Poznámka k cene Cena za preškolenie je 150,00 EUR bez DPH
Miesto konania kurzu TÜV SÜD Slovakia, Jašíkova 6, 821 03, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Gabriela Barzíková
tel: +421 2 48291207
mobil: +421 903 580 019
fax: +421 2 48291266
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

kurz je určený pracovníkom stredného a nižšieho manažmentu (vedúcim útvarov, riadiacim pracovníkom), pracovníkom, ktorí poznajú procesy prebiehajúce v spoločnosti a sú spôsobilí vykonávať interné audity. Zároveň je kurz určený pre majiteľov malých spoločností, ktorí si chcú vykonávať interné audity samostatne.

Hlavný cieľ kurzu

oboznámenie frekventantov kurzu s požiadavkami normy EN ISO 9001 priblíženie požiadaviek normy EN ISO 19 011 vysvetlenie techniky interných auditov v organizáciách príprava interných audítorov na výkon interných auditov v organizáciách

Podrobný popis obsahovej náplne
  • Systémy manažérstva kvality ( SMK ) – História vývoja systémov kvality; Politika EÚ v oblasti zavádzania SMK a certifikácie; Normy EN ISO radu 9000, štruktúra a oblasť platnosti jednotlivých noriem; Priebeh certifikácie SMK
  • Výklad požiadaviek normy EN ISO 9001:2015 – Úvod a predmet normy; Procesný prístup; Pojmy a definície; Realizácia produktu; Požiadavky na audítorov; Plánovanie auditov; Príprava kontrolného dotazníka; Vykonávanie auditu; Úvodný rozhovor; Technika kladenia otázok; Správna komunikácia pri vykonávaní auditu; Spôsob vykonávania záznamov; Záverečný rozhovor; Správa o vykonaní auditu
  • Všeobecné požiadavky na SMK; Zodpovednosť vedenia organizácie; Manažérstvo zdrojov
  • Meranie, analýza a zlepšovanie
  • Ciele a úlohy auditov – Dokumentácia SMK pre interné audity; Príručka kvality; Technicko-organizačné postupy; Ostatná dokumentácia; Výklad normy ISO 19011:2011
  • Praktická príprava – Spracovanie plánu interného auditu; Zostavenie kontrolného dotazníka; Posúdenie vybraných častí technicko-organizačných postupov a príručky kvality, riešenie prípadových štúdií; Vypracovanie správy o vykonaní auditu – workshop
  • Záverečné skúšky (test)
  • Prezentácia správ o vykonaní auditu – workshop
  • Záver, Diskusia; Vyhodnotenie školenia
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie interného audítora

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Jašíkova 6, 821 03, Bratislava
Kontaktné údaje tel: + 42 1 (0) 2 48291271
fax: + 42 1 (0) 2 4829 1266
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: http://www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je členom skupiny TÜV SÜD, svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb s dlhoročnou tradíciou. V slovenskom podnikateľskom prostredí pôsobí ako:

Certifikačný orgán systémov riadenia kvality, EMS,SM BOZP, HACCP, BP

Certifikačný orgán výrobkov

Inšpekčný orgán typu A

Autorizovaná osoba SKTC-175, Notifikovaná osoba NB 1353, NB 0036

Oprávnená právnická osoba OPO-000001–07

Oprávnená vzdelávacia organizácia BOZP pre VTZ tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické pre vzdelávanie a overovanie spôsobilosti osôb na obsluhu, opravy, revízie VTZ

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Kvalita

top 1. Interný audítor podľa normy ISO 9001:2015
VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.
odporúčaný rozsah 16 hodín
Košice/Trnava
top 2. Kurz Nové požiadavky a zmeny v norme ISO 9001:2015
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah
Trenčianske Teplice
top 3. Základné techniky riešenia problémov v podnikoch
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Žilina
top 4. JARNÁ ŠKOLA VÝROBNÝCH MAJSTROV
CG University s.r.o. - Lean Akadémia
odporúčaný rozsah 4 dni
top 5. Základy štatistickej regulácie procesov - SPC
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah
Košice

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.101s
design: widegrafik.