Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2015 a zmeny od 1. 1. 2016

Kurz organizuje spoločnosť: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 57,50 €
Cena s 20% DPH 69 €
Poznámka k cene obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.
Miesto konania kurzu Hotel Saffron, Školská 5, 811 07 , Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Mária Puškárová
tel: +421 70 53 888
mobil: +421 905 848734
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma…

Hlavný cieľ kurzu

Školenie je určené mzdovým účtovníkom. Na školení rozoberieme teoreticky aj prakticky zmeny v legislatíve k 1. 1. 2016 v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia a dane z príjmov zo závislej činnosti.
Zároveň si rozoberieme aktuálne hodnoty, postupy a zmeny v ročnom zúčtovaní dane za rok 2015.

Podrobný popis obsahovej náplne
  • lehoty, termíny
  • potvrdenie o príjme
  • žiadosť o RZD
  • nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, manželského partnera a dôchodcu
  • odpočítateľné položky SDS, DDS
  • daňový bonus
  • zamestnanecká prémia
  • preplatky, nedoplatky
  • darovanie 2 % dane
Odkaz na www stránku www.profivzdelavanie.sk/vzdelavanie/rocne-zuctovanie-preddavkov-na-dan-z-prijmov-zo-zavislej…

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Adresa sídla spoločnosti Martina Rázusa 23A , 01001, Žilina
Kontaktné údaje tel: 041 7053 888
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk
web: www.profivzdelavanie.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Sme spoločnosť, ktorá vo svete publikovania odborných informácií pôsobí viac ako 20 rokov. Poradca podnikateľa (PP) je značkou, ktorá sa ako prvá začala zaoberať aplikáciou legislatívy v bežnej praxi a stala sa uznávanou autoritou na trhu ekonomických a právnych informácií v Slovenskej republike.

Portfólio najpopulárnejších produktov ekonomického a právneho charakteru tvoria printové periodiká z produktovej rady PP – Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Dane a účtovníctvo, Práca, mzdy a odmeňovanie a Úplné znenia zákonov. Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb je i písomné a telefonické odborné poradenstvo pre našich zákazníkov, riešenia ich konkrétnych potrieb a problémov prostredníctvom odborníkov v danej oblasti.

Vďaka kvalite poskytovaných služieb a schopnosti pružne realizovať svoje zákazky je vydavateľstvo Poradca podnikateľa dlhoročným partnerom štátnych inštitúcií v oblasti zabezpečovania marketingu, tlače, distribúcie a služieb zákazníkom pre štátne periodiká vydávané Ministerstvom spravodlivosti SR (Zbierka zákonov SR a Justičná revue od roku 1998), Ministerstvom financií SR (Finančný spravodajca od roku 2002), Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (Vestník Úradu pre reguláciu sieťových odvetví).

Sledujeme trendy digitalizácie v našom odvetví podnikania a dlhodobo sa výrazne orientujeme na elektronickú formu publikovania informácií. Na trhu úspešne prevádzkujeme v rámci vydavateľského domu PP významné webové portály: www.epi.sk – on-line ekonomický a právny systém, www.vssr.sk – on-line komplexné informácie pre verejnú správu, ktoré sú jedinečné v celoeurópskom meradle na základe spojenia technológie na báze Verity v kombinácii s detailným štruktúrovaním a vzájomným prepojením dát.

Počúvame svojich zákazníkov a vnímame ich potreby. Od roku 2009 vydávame časopis Zisk – www.ezisk.sk, ktorého cieľom je inšpirovať a motivovať manažérov, informovať ich o nových trendoch v riadení, podnikaní, marketingu a obchode.

Od svojho vzniku v roku 1997 podporujeme Nadáciu Rozum a Cit (www.rozumacit.sk), ktorej hlavným poslaním je pomáhať opusteným deťom a umožniť im prežiť detstvo uprostred milujúcej rodiny.

Filozofia nášho podnikania a naše aktivity sú založené na partnerstvách, ktoré si ctíme.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Účtovné uzávierky

super 1. Daň z príjmov, DPH, účtovníctvo, Daňový poriadok-novely 2016,2017-4…
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 2. ROČNÉ ZÚČTOVANIE SOCIÁLNEHO FONDU ZA ROK 2016 A PRÍPRAVA KOLEKTÍVNEJ…
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
BRATISLAVA
top 3. Daň z pridanej hodnoty - DPH /seminár/školenie/
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Košice
top 4. Daň z príjmov právnických osôb za rok 2016 a zmeny od 1.1.2017 …
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 5. Modul: Mzdové účtovníctvo
Akadémia vzdelávania Trnava s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Trnava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2016 Všetky práva vyhradené, 0.116s
design: widegrafik.