Hospodárska korešpondencia pre pokročilých

Kurz organizuje spoločnosť: KVT vzdelávanie s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 82,50 €
Cena s 20% DPH 99 €
Miesto konania kurzu Zátišie 10, 831 03, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 3 dni

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Tomáš Puskás, Matej Bilík - prosím pri Vašom záujme o školenia sa dopytujte na uvedené kontaktné osoby.
tel: +421 2 208 50 100 (101)
mobil: +421 905 591 722, +412 918 746
e-mail: kvt@kvt.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz určený pre tých, ktorí chcú ovládať zásady hospodárskej korešpondencie na profesionálnej úrovni a zároveň sa potrebujú zorientovať v norme STN 01 6910.

Hlavný cieľ kurzu

Nadstavba nad kurzom Základy hospodárskej korešpondencie. Kurz určený pre tých, ktorí chcú ovládať zásady hospodárskej korešpondencie na profesionálnej úrovni a zároveň sa potrebujú zorientovať v norme STN 01 6910.

Podrobný popis obsahovej náplne

Aktualizovaná Norma STN – pravidlá písania a úpravy písomností

Písomnosti v obchodnom styku

 • Zopakovanie poznatkov o základných písomnostiach v obchodnom styku (dopyt, ponuka)
 • Objednávka
 • Kúpne zmluvy
 • Písomnosti pri plnení kúpnych zmlúv (odvolávky, prepravné dispozície, avízo o zásielke)
 • Dodací list
 • Faktúra a jej úhrada
 • Písomnosti pri nedodržaní kúpnych zmlúv
 • Urgencia a odpoveď na urgenciu
 • Reklamácia a jej vybavenie
 • Upomienky a úhrady faktúry
 • Prvá upomienka, odpoveď na upomienku, posledná – predžalobná upomienka

Interné písomnosti (štylizácia a úprava interných písomností)

 • Príkaz riaditeľa
 • Smernice, obežníky, pokyny, správy a hlásenia
 • Písomné doklady o pracovných cestách (plán pracovných ciest, vyúčtovanie pracovnej cesty, správy z pracovnej cesty)
 • Písomný styk medzi organizačnými útvarmi
 • Písomnosti pri príprave porád (záznamy z porád, pozvánka na poradu, prezenčná listina, zápisy z porád – stručný zápis, podrobný záznam)

Personálne písomnosti

 • Písomnosti pri prijímaní nových zamestnancov (pracovný inzerát, motivačné listy, žiadosť o prácu na pracovný inzerát, žiadosť o prácu ako informatívny list, životopis-CV)
 • Pracovná zmluva, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Písomnosti pri skončení pracovného pomeru

Osobné listy

 • Úprava osobných listov
 • Listy spoločenského styku (blahoželania pracovníkom k výročiu, k rodinným udalostiam…)
 • Listy s pracovným zameraním (blahoželanie k pracovnému úspechu…)

Jednoduché písomnosti právneho charakteru

 • Plnomocenstvo
 • Zmluva o pôžičke, dlžobný úpis a záruka
 • Zmluva o výpožičke
 • Potvrdenie (kvitancia)

Žiadosti o podania občanov a podnikateľov

 • Úprava, štylizácia, nácvik žiadostí občanov a podnikateľov
 • Podania (živnostenský list…)
Odkaz na www stránku www.kvt.sk/kurzy/course/183.html

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť KVT vzdelávanie s.r.o.
Certifikát ISO
Adresa sídla spoločnosti Zátišie 10, 83103, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02 208 50 100, 02 208 50 101
e-mail: kvt@kvt.sk
web: www.kvt.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

O nás IT vzdelávaniu sa venujeme od roku 1996. Počas tohto obdobia sme sa vypracovali na významnú vzdelávaciu a personálno poradenskú spoločnosť. Kurzy z oblasti výpočtovej techniky sme postupne doplnili o školenia z rôznych ďalších oblastí.

Ako akreditované testovacie ECDL centrum sme vyškolili množstvo žiakov, ako aj dospelých, ktorí následne úspešne prešli testovacím procesom a získali ECDL certifikáciu. „Investícia do vedomostí prináša vždy najvyššie úroky“ – Benjamin Franklin.

Naše služby

 • Školenia v oblasti výpočtovej techniky
 • Školenia účtovníctva, miezd a personalistiky
 • Školenia rozvoja osobnosti a teambuilding
 • Školenia strojopisu a hospodárskej korešpondencie
 • Testovanie ECDL
 • Testovanie PC zručností
 • Tvorba webových aplikácií
 • Automatizácia práce pre klientov
 • Prenájom priestorov

V čom sme vínimoční

 • Komplexne zastrešíme Vaše vzdelávacie potreby v rôznych oblastiach
 • Vysoká kvalita za rozumné ceny
 • 95% školení dokážeme odučiť aj v Anglickom jazyku
 • Flexibilita a prístup
 • Benefity pre našich zákazníkov
 • Možnosť ochutnávkového školenia
 • Ponuka školení, ktoré nie sú súčasťou bežnej ponuky

Pre ďalšie informácie nás kedykoľvek kontaktujte telefonicky, alebo e-mailom.

Referencie IBM Slovensko - najmä školenia MS Office
Plemenárske služby SR - Školenia a testovanie ECDL
T-Mobile Slovensko - školenia MS Office
Nestlé - Školenia MS Office
Centrum vedecko-technických informácií - Kompletné testovanie ECDL
Západoslovenská energetika - najmä školenia MS Office
BRVZ - školenia MS Office
DHL Expres Slovakia - školenia MS Office
SwissRe Business Slovakia - školenia MS Office
Generali Slovensko - školenia MS Office
Pôdohospodárska platobná agentúra - školenia MS Office
Množstvo súkromných osôb, ktoré sme školili na kurzy Office, Grafiku, Tvorbu www stránok atď...
... a mnoho ďalších...

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Ostatné

top 1. Verejní obstarávatelia - Osobitosti nákupu IT
OTIDEA s.r.o.
odporúčaný rozsah
Otidea, s.r.o. Bratislava
top 2. Starostlivosť o zákazníka
Pricemania Academy
odporúčaný rozsah 4 hodiny
top 3. International Material Data System: Foundation (IMDS1)
HEWLETT-PACKARD, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 4. Cloud Computing Security Knowledge - CCSK Foundation (v3.1)
HEWLETT-PACKARD, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 5. Cloud Foundations
HEWLETT-PACKARD, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.129s
design: widegrafik.