HODNOTENIE EKONOMICKEJ POZÍCIE FIRMY (FINANČNÁ ANALÝZA)

Kurz organizuje spoločnosť: MENTIS s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 200 €
Cena s 20% DPH 240 €
Miesto konania kurzu 851 01, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 8 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ladislav Rau
tel: +421 2 63452329
mobil: 0904 683626
e-mail: mentis@mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Seminár je určený finančným analytikom a nefinančným manažérom na strednom a vrcholovom stupni riadenia, ktorí sa zaoberajú finančnou a kapitálovou stabilitou firmy, obchodnou stratégiou a identifikáciou faktorov finančných porúch a rizík podnikateľských aktivít.

Hlavný cieľ kurzu

Cieľom je, aby účastníci seminára po jeho absolvovaní poznali základné princípy efektívneho riadenia firmy, finančné pojmy, orientovali sa v účtovných výkazoch a využívali získané finančné a ekonomické informácie v praxi.

Podrobný popis obsahovej náplne

Účtovníctvo – nástroj ekonomických informácií:
- Účtovné výkazy – ich analýza a využitie v praxi
- Účtovná závierka v jednoduchom a podvojnom účtovníctve
- Logické väzby medzi finančnými výkazmi (tribilančný systém)

Finančná a ekonomická pozícia firmy:
- Finančná analýza – nástroj rozhodovacieho procesu
- Rozhodujúce ekonomické ukazovatele (ukazovatele likvidity, aktivity, rentability, zadlženosti) a ich interpretácia
- Udržateľný rast firmy – parametre ovplyvňujúce jeho rast
- Analýza pracovného kapitálu
- Analýza výkazu ziskov a strát
- Analýza cash flow
- Ukazovatele efektívnosti využitia vlastných zdrojov (Altmanov model, diskriminačná funkcia)
- Analýza a riadenie nákladov firmy

Controlling – nástroj riadenia firmy:
- Vymedzenie controllingu – vývojové stupne controllingu, jeho organizácia, kompetencie, úlohy
- Základné zložky controllingového systému
- Zavádzanie nového moderného riadiaceho systému – controlling pohľadávok, zásob, likvidity, investícií

SWOT analýza firmy – nástroj pre finančné riadenie a plánovanie

Odkaz na www stránku www.mentis.sk

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť MENTIS s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Pečnianska 3, 85101, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/63452329
fax: 02/63452329
e-mail: mentis@mentis.sk
web: www.mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Vzdelávanie v ekonomickej oblasti – poradenstvo

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Finančná analýza

top 1. CASH FLOW A FINANČNÉ PLÁNOVANIE A RIADENIE PEŇAŽNÝCH TOKOV
MENTIS s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava
top 2. FINANČNÁ ANALÝZA FIRMY
Statis, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava Dúbravka
top 3. Excel a Power Query – Pokročilé spracovanie a príprava dát
Smart People, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 4. Finančný controlling v praxi
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 18 hodín
Bratislava
top 5. OPERATÍVNY A PROECESNÝ CONTROLLING
MENTIS s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.052s
design: widegrafik.