Lean v administratíve

Kurz organizuje spoločnosť: IPA Slovakia, s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 145 €
Cena s 20% DPH 174 €
Miesto konania kurzu IPA Slovakia s.r.o., Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 1 deň

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Zuzana Lendvayová
tel: +421 2399 080
mobil: +421 910 944 226
e-mail: lendvayova@ipaslovakia.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Pracovníci administratívnych útvarov, nákupu, organizácie a riadenia výroby, technickej prípravy výroby, zlepšovania, kvality, riadiaci pracovníci podniku, pracovníci útvaru priemyselného inžinierstva, vybraní pracovníci výrobných útvarov

Hlavný cieľ kurzu

Orientovať pozornosť do oblasti administratívnych a nevýrobných podnikových činností, ktoré sú výrazným zdrojom plytvaní a nízkej flexibility. Naučiť sa analyzovať, merať, organizovať a zlepšovať administratívne a nevýrobné procesy. Vedieť prepojiť administratívne a nevýrobné procesy s výrobnými procesmi tak, aby bolo možné docieliť plynulý, hospodárny a efektívny tok produkcie.

Podrobný popis obsahovej náplne
  • Cesta k štíhlej administratíve – 7 typov strát, 5 princípov štíhleho myslenia, motivácia pre projekt štíhlej administratívy, pomenovanie a reálne „ocenenie" prínosov zo zavádzania štíhlej administratívy.
  • Štíhla administratíva – administratívne procesy dnes, ich náklady a prínosy pre firmu, možnosti identifikácie a likvidácie plytvaní v administratívnych a nevýrobných procesoch podľa princípov štíhleho podniku, praktická analýza plytvaní v administratívnych a nevýrobných procesoch.
  • Návrh postupu pre zavedenie štíhlej administratívy – návrh cieľov a merateľných ukazovateľov pre hodnotenie administratívnych procesov, 5S v administratíve, mapovanie toku hodnôt, zlepšovanie procesov, Kaizen Office, nákladová analýza, praktické príklady a vzorové formuláre pre štíhlu administratívu – ukážky a spôsoby použitia.
Odkaz na www stránku www.ipaslovakia.sk/sk/vzdelavanie/kalendar/lean-v-administrative

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť IPA Slovakia, s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina
Kontaktné údaje tel: +421412399080
fax: +4210412399082
e-mail: info@ipaslovakia.sk
web: www.ipaslovakia.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Poradenstvo a vzdelávanie v oblastiach priemyselného inžinierstva, strategických inovácií, reštrukturalizácií, zvyšovania výkonnosti a rozvoja podnikovej kultúry.

Našou najsilnejšou stránkou je tím skutočných profesionálov s veľkými praktickými skúsenosťami, ktorí patria k lídrom vo svojom odbore.

Sme prepojení na medzinárodnú sieť významných partnerov v oblasti výskumu a inovácií, vrátane Fraunhoferovej spoločnosti.

V súvislosti s našou pozíciou si uvedomujeme i svoju spoločenskú zodpovednosť a preto dlhodobo podporujeme vybrané projekty neziskových organizácií, jednotlivcov i študentov.

Referencie IFE-CR
ZTS Strojárne
Chemosvit Folie
ZF Sachs Slovakia
ACO Industries
Kia Motors Slovakia
Tawesco
VÚHŽ
OMS
Greiner assistec
DIOSS NÝŘANY

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Ostatné

super 1. PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO + aplikácia na PC - Omega
Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s…
odporúčaný rozsah
Trnava
top 2. VEĽTRH - Vaša šanca v podnikaní
RS Management s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava, Senec
top 3. Kurz " Lektor "
BE-SOFT a.s.
odporúčaný rozsah 100 hodín
Bratislava
top 4. ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2016 A LEGISLATÍVNE ZMENY V…
Maxim s.r.o. - Mzdová akadémia
odporúčaný rozsah
Bratislava, Trnava, Trenčín, Banská Bystrica
top 5. Kepner-Tregoe: Analýza problému a racionální rozhodování
HEWLETT-PACKARD, s.r.o.
odporúčaný rozsah 3 dni
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.076s
design: widegrafik.