Preškolenie interných audítorov na novú revíziu normy ISO 14001:2015

Kurz organizuje spoločnosť: SNR Certification SK&CZ s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 148 €
Cena s 20% DPH 177,60 €
Poznámka k cene V cene je zahrnuté: občerstvenie, obed, študijné materiály, osvedčenie
Miesto konania kurzu Letná 27, 04001, Košice

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 8 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Marianna Kuchárová
mobil: +421948034135
e-mail: info@snrcertification.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený pre interných audítorov ISO 14001 a pre pracovníkov, ktorí v organizácii zavádzajú, udržiavajú a zlepšujú systém riadenia životného prostredia podľa normy ISO 14001.

Hlavný cieľ kurzu

Cieľom kurzu je preškolenie interných audítorov, aby mohli vykonávať interné audity podľa požiadaviek novej revízie normy. Získanie prehľadu o nových požiadavkách pre zainteresovaných pracovníkov v systéme riadenia životného prostredia organizácie.

Podrobný popis obsahovej náplne
  • Úvod kurzu
  • História revízií normy ISO 14001
  • Prehľad zmien v štruktúre normy ISO 14001:2015
  • Prehľad zmien v obsahu normy ISO 14001:2015
  • Nové požiadavky normy a ich interpretácia v praxi
  • Spôsob auditovania nových požiadaviek
  • Integrácia ISO 14001 s ISO 9001 a OHSAS 18001 (ISO 45001)
  • Cvičenia, záverečný test
  • Diskusia, vyhodnotenie a záver kurzu
Odkaz na www stránku www.vincotte.sk
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou SNR Certification SK&CZ s.r.o.
Lektor Ing. Nataša Vjesztová

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť SNR Certification SK&CZ s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Letná 27, 040 01, Košice
Kontaktné údaje tel: +421 948 034 135
e-mail: info@snrcertification.sk
web: www.snrcertification.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Ponúkame komplexné služby v oblasti certifikácie manažérskych systémov. Certifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001, certifikácia systému enviromentálneho manažérstva podľa ISO 14001, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti práce podľa OHSAS 18001, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001, certifikácia systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa ISO/TS 16949, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa ISO 22000. Spoločnosť vykonáva základné školenia o jednotlivých systémoch, školenia pre interných aj externých audítorov a školenia na zavádzanie týchto systémov. Naše služby zahŕňajú testy a merania v oblasti životného prostredia. Meranie emisií, overovanie správ CO2, optimalizácia spôsobu bilančného výpočtu množstva emisií skleníkových plynov, odhaľovanie azbestu, meranie hluku a nedeštruktívne skúšky zvarov.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Ostatné

top 1. 7 ZÁSAD EFEKTÍVNEHO TIME MANAGEMENTU (poldenný intenzívny tréning)
ANTEA CONSULTING S.R.O.
odporúčaný rozsah 3 hodiny
top 2. Interný audítor kvality podľa normy IATF 16949:2016 - preškolenie…
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Považská Bystrica
top 3. SPC II - Riešenie problémov SPC
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 4. Celková efektivita zariadení - OEE
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Žilina
top 5. Interný audítor životného prostredia podľa požiadaviek ISO 14001:2015
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Trnava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.104s
design: widegrafik.