Mzdy a personalistika - začiatočníci

Kurz organizuje spoločnosť: KVT vzdelávanie s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 167 €
Cena s 20% DPH 200,40 €
Miesto konania kurzu Zátišie 10, 831 03, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 6 dní

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Tomáš Puskás, Matej Bilík - prosím pri Vašom záujme o školenia sa dopytujte na uvedené kontaktné osoby.
tel: +421 2 208 50 100 (101)
mobil: +421 905591722, +412 918746623
e-mail: kvt@kvt.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz vrelo odporúčame všetkým tým, ktorí majú záujem lepšie sa zorientovať v danej oblasti, ako aj začínajúcim mzdárom a personalistom. Absolvent bude schopný zorientovať sa vo všetkých právnych normách, ktoré upravujú oblasť personalistiky a miezd, samostatne schopný viesť evidenciu pracovníka, registrovať zmeny, ako i zánik pracovného pomeru so všetkými náležitosťami, vypočítať kompletnú mzdu pre rôzne typy pracovno-právneho vzťahov, viesť evidenciu pohľadávok a záväzkov voči poisťovniam, úradom práce a daňovým úradom. Bude schopný vyhotoviť všetky potrebné personálne a mzdové tlačivá, ako aj tlačivá vyššie uvedených inštitúcií. Na kurze získa aj vedomosti z vedenia mzdového účtovníctva prostredníctvom vybraného softwaru.

Hlavný cieľ kurzu

Mimoriadne zaujímavý kurz najmä pre začínajúcich mzdárov a personalistov. Cieľom kurzu je získať poznatky a vedomosti z oblasti personalistiky, výpočet miezd, druhy miezd, výpočet odvodov do fondov sociálneho poistenia a zdravotného zabezpečenia…a podobne. Sekundárnym cieľom kurzu je naučiť sa pracovať s dokladmi, vypĺňať všetky potrebné tlačivá a výkazy v súvislosti s mzdovým účtovníctvom a personalistikou. Mzdová a personálna agenda bude na kurze spracúvaná aj pomocou mzdového programu.

Podrobný popis obsahovej náplne

Mzdy a personalistika – úvod
Základné pojmy
Výber pracovníkov, personálna evidencia
Zákonník práce
Pracovné zmluvy a dohody, mzdová evidencia
Druhy miezd, základné a pohyblivé zložky mzdy

Podklady k výpočtu miezd a výpočet miezd zamestnancom
Zber údajov k výpočtu miezd
Výpočet miezd a kontrola
Daň zo mzdy, daňový úrad, povinnosti zamestnávateľa
Sociálna poisťovňa – odvody sociálneho poistenia
Zdravotné poisťovne – odvody zdravotného poistenia
Povinné výkazy, tlačivá, ich vyplnenie
Prechod na EURO
Zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení

Využitie výpočtovej techniky pri spracovaní miezd
Mzdové programy a ich základný popis
Povinné zostavy a výkazy, mesačné, štvrťročné a ročné hlásenia
Doručenie na príslušné úrady, kontroly, sankcie
Využitie internetu

Praktické príklady výpočtu miezd
Príklady spracované na mzdovom programe
Podľa potreby príklady na papieri

Analýza mzdových nákladov a ich efektívnosť

Odkaz na www stránku www.kvt.sk/kurzy/course/44.html
Podmienky prijatia

Nie sú potrebné žiadne vstupné vedomosti, očakáva sa záujem účastníkov o danú problematiku. Jedná sa o kurz pre začiatočníkov v tejto oblasti.

Typ a platnosť osvedčenia Certifikát o absolvovaní kurzu
Rokovací jazyk a tlmočenie Slovenský

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť KVT vzdelávanie s.r.o.
Certifikát ISO
Adresa sídla spoločnosti Zátišie 10, 83103, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02 208 50 100, 02 208 50 101
e-mail: kvt@kvt.sk
web: www.kvt.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

O nás IT vzdelávaniu sa venujeme od roku 1996. Počas tohto obdobia sme sa vypracovali na významnú vzdelávaciu a personálno poradenskú spoločnosť. Kurzy z oblasti výpočtovej techniky sme postupne doplnili o školenia z rôznych ďalších oblastí.

Ako akreditované testovacie ECDL centrum sme vyškolili množstvo žiakov, ako aj dospelých, ktorí následne úspešne prešli testovacím procesom a získali ECDL certifikáciu. „Investícia do vedomostí prináša vždy najvyššie úroky“ – Benjamin Franklin.

Naše služby

 • Školenia v oblasti výpočtovej techniky
 • Školenia účtovníctva, miezd a personalistiky
 • Školenia rozvoja osobnosti a teambuilding
 • Školenia strojopisu a hospodárskej korešpondencie
 • Testovanie ECDL
 • Testovanie PC zručností
 • Tvorba webových aplikácií
 • Automatizácia práce pre klientov
 • Prenájom priestorov

V čom sme vínimoční

 • Komplexne zastrešíme Vaše vzdelávacie potreby v rôznych oblastiach
 • Vysoká kvalita za rozumné ceny
 • 95% školení dokážeme odučiť aj v Anglickom jazyku
 • Flexibilita a prístup
 • Benefity pre našich zákazníkov
 • Možnosť ochutnávkového školenia
 • Ponuka školení, ktoré nie sú súčasťou bežnej ponuky

Pre ďalšie informácie nás kedykoľvek kontaktujte telefonicky, alebo e-mailom.

Referencie IBM Slovensko - najmä školenia MS Office
Plemenárske služby SR - Školenia a testovanie ECDL
T-Mobile Slovensko - školenia MS Office
Nestlé - Školenia MS Office
Centrum vedecko-technických informácií - Kompletné testovanie ECDL
Západoslovenská energetika - najmä školenia MS Office
BRVZ - školenia MS Office
DHL Expres Slovakia - školenia MS Office
SwissRe Business Slovakia - školenia MS Office
Generali Slovensko - školenia MS Office
Pôdohospodárska platobná agentúra - školenia MS Office
Množstvo súkromných osôb, ktoré sme školili na kurzy Office, Grafiku, Tvorbu www stránok atď...
... a mnoho ďalších...

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Mzdové účtovníctvo

super 1. ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA…
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
super 2. Ročné zúčtovanie dane zo ZČ 2017+novinky v mzdovej učtárni od 1.1…
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
super 3. Daň z príjmov, DPH, Daňový poriadok,účtovná závierka, mzdy a…
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah
Bratislava
super 4. Ochrana osobných údajov
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 6 hodín
Bratislava
super 5. Podvojné účtovníctvo - Jednoduché účtovníctvo - Mzdové účtovníctvo -…
Akadémia vzdelávania Michalovce
odporúčaný rozsah 130 hodín
Michalovce

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.087s
design: widegrafik.