Povinnosti subjektov pre biopalivá a biokvapaliny (v zmysle ISCC a SK-BIO – slovenský systém)

Kurz organizuje spoločnosť: SGS SLOVAKIA

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Vyberte si termín, ktorý Vám najviac vyhovuje:
1.6 - 30.6.2017
Cena bez DPH 110 €
Cena s 20% DPH 132 €
Poznámka k cene cena zahŕňa: náklady na odborné a organizačné zabezpečenie kurzu, školiace materiály, obed (podľa programu kurzu) a občerstvenie počas kurzu, vystavenie osvedčenia v Sj a Aj po úspešnom absolvovaní kurzu.
Miesto konania kurzu hotel CHOPIN, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Richard Vajda
mobil: +421 918 508 338
fax: 055/78 361 20
e-mail: richard.vajda@sgs.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený predovšetkým pre pracovníkov pôsobiacich v tejto oblasti, prípadne pre ostatných (dospelých vo veku nad 18 rokov), ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej problematike.

Hlavný cieľ kurzu

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady číslo 2009/28/EC sa venuje podpore obnoviteľných zdrojov energie. Podstatou nariadenia je možnosť finančnej podpory spotreby biopalív a tekutých nosičov bioenergie, v prípade, ak ich produkcia vyhovuje kritériám a je v zhode so zásadami pre trvalú udržateľnosť produkcie stanovenými v tomto nariadení.

Systém ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) bol vypracovaný pre účely plnenia a kontroly týchto kritérií od poľa až po spotrebu produktov.

Systém SK-BIO je systém vypracovaný podľa slovenskej legislatívy (zákon 309/2009 a vyhláška 271/2011, ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok). Spoločnosť SGS zabezpečuje overovanie Potvrdení o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny.

Vzhľadom na schválenie ISCC EU verzie systému, ponúkame pre súčasných klientov certifikovaných podľa ISCC DE verzie prechod na ISCC EU, aby mohli akceptovať dodávky aj do iných schválených certifikačných schém pre biomasu a biokvapaliny.

Kritériá pre trvalú udržateľnosť hospodárstva pri pestovaní plodín musia dodržiavať poľnohospodárski producenti, ale aj obchodníci a výrobcovia musia preukázať, že ich produkt pochádza z trvalo udržateľnej produkcie.

Podrobný popis obsahovej náplne

RÁMCOVÝ PROGRAM KURZU

Úvod – ISCC Renewable Energy Directive (EU) Smernice a požiadavky na systém Slovenský systém SK-BIO Skúsenosti z auditov

Podmienky prijatia

N/A

Typ a platnosť osvedčenia osvedčenie o účasti
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenský

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť SGS SLOVAKIA
Adresa sídla spoločnosti Kysucká 14, 040 11, Košice
Kontaktné údaje tel: 055/7836121
fax: 055/7836120
e-mail: richard.vajda@sgs.com
web: www.sgs.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Spoločnosť SGS Slovakia pôsobí v oblasti kontroly, overovania, skúšania produktov a certifikácie manažérskych systémov a poskytuje služby pri

• certifikácii systémov kvality (ISO 9000, ISO/TS 16949–QS9000–VDA 6.1, ISO 13485,… ) • certifikácii systémov životného prostredia (ISO 14001) • certifikácii systémov v potravinárstve (HACCP, BRC, IFS, ISO 22000, …) • certifikácii systémov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS 18001) • certifikácii služieb (Qualicert) • certifikácii lesov (Qualifor FSC, PEFC) • integrovanej certifikácii (ISO 9000 / 14001 / OHSAS 18001)

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Princípy a metódy

top 1. Prezentačné zručnosti rýchlo a efektívne
TM Consulting, s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Trenčín, Žilina, Poprad, Košice + ďalšie mestá podľa požiadavky klienta
top 2. Stres a jeho riadenie
RS Management s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Senec, Slnečné jazerá -Sever
top 3. SPC IV - DOE - Design of Experiments - Zlepšovanie procesov a…
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 4. Leadership V Strategické uvažovanie – vidieť súvislosti, ktoré iní…
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 5. Príprava a riadenie projektov - Modul B/ Implementácia projektov
Academia Istropolitana Nova
odporúčaný rozsah 3 dni
Košice, Svätý Jur

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.098s
design: widegrafik.