Daňové priznanie FO za 2017+novely od 1.1.2018- Ing.Acsová - last minute

Kurz organizuje spoločnosť: Agentúra PRO

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH) 42 €
Poznámka k cene +3,50 eur - doplatok za teplý obed v prípade záujmu (tí, ktorí si nedoplatia obed dostanú bagetu)
Miesto konania kurzu Bratislava - COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 1496/25, 821 01 Bratislava - Ružinov, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Ľubica Stanovská
tel: 0905/795501
mobil: 0905/795501
e-mail: info@agenturapro.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

účtovníci, podnikatelia, audítori, daňoví poradcovia

Hlavný cieľ kurzu

vyplnenie daňového priznania FO za rok 2017 zmeny v zákone o daniach z príjmov platné od 1.1.2018

Podrobný popis obsahovej náplne

Daňové povinnosti fyzických osôb v roku 2017 a daňové priznanie typu B

Zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – aktualizácia pre fyzické osoby na rok 2017 a 2017 (dotácie, sponzoring, majetok využívaný na súkromné a služobné účely, odpisovanie majetku, podiely na zisku, transferové oceňovanie a podobne).

Postupy účtovania pre fyzické osoby účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva a ich aktuálne zmeny pre rok 2017 najmä komisionársky predaj, sponzoring, dotácie.

Uzatvorenie roka 2017 podnikajúcich fyzických osôb: účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva, preukazujúcich výdavky formou daňovej evidencie, s percentuálnymi výdavkami.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B a informácie z neho vyplývajúce na praktickom príklade: povinnosť podať daňové priznanie, nezdaniteľné časti základu dane, príjmy dosiahnuté pri spoločnom podnikaní, príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy, umorovanie straty, povinné prílohy, osobitné záznamy, upozornenia k vyplneniu daňového priznania.

novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2018

Odkaz na www stránku agenturapro.sk
Lektor Lektor : Ing. Jana Acsová, daňový poradca, audítor, špecialista pre daň z príjmov fyzických osôb

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Agentúra PRO
Adresa sídla spoločnosti Lisovňa 27, 831 06, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 0905795501
e-mail: info@agenturapro.sk
web: www.agenturapro.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

organizovanie školení a seminárov

Referencie Compta Servise s.r.o.
SIMTEC, spol.s r.o.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Daň z príjmu FO

top 1. Transferové oceňovanie
Agentúra JASPIS s.r.o.
odporúčaný rozsah 10 hodín
Bratislava
top 2. Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti za rok 2017 a zmeny od 1.1…
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 3. Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti za rok 2016
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Košice
top 4. Daň z príjmov fyzických osôb
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 5. Zákon o dani z príjmov
Agentúra JASPIS s.r.o.
odporúčaný rozsah 10 hodín
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.088s
design: widegrafik.