Vyjednávanie ako spôsob riešenia konfliktov

Kurz organizuje spoločnosť: SNR Certification SK&CZ s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 148 €
Cena s 20% DPH 177,60 €
Poznámka k cene V cene je zahrnuté : študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie
Miesto konania kurzu Letná 27, 04001, Košice

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 8 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Marianna Kuchárová
mobil: +421948034135
e-mail: info@snrcertification.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený všetkým, ktorí sa dostávajú denne do konfliktných situácií a chcú ich zvládať lepšie.

Hlavný cieľ kurzu

Rozšíriť repertoár sociálnych zručností. Kurz je zameraný na konflikty a ich zvládanie vyjednávaním. Účastníci sa oboznámia s príčinou, podstatou a typmi konfliktov, prevenciou a riešením konfliktov.

Pri tréningu sa využívajú cvičenia, hry a výukové videofilmy.

Podrobný popis obsahovej náplne

Teoretická časť

Podstata a príčiny konfliktov

Tri piliere zvládania konfliktov (rovnováha a stabilita, spory a problémy, záujmy a postoje)

Typy konfliktov

Vývoj konfliktov

Pozitívne vnímanie konfliktov

Prevencia a riešenie konfliktov

Komunikačné zlozvyky a konflikty

Konflikty ako súčasť života

Vyjednávanie ako súčasť komunikácie a riešenia konfliktov

Podstatné premenné vyjednávania (moc, čas, informácie)

Konkurenčné a kooperatívne správanie vo vyjednávaní (princíp WIN – WIN, ako vyhrať bez boja, princíp OK – OK)

Zručnosti vyjednávača (Flexibilita a kreativita. Odborný a všeobecný prehľad. Empatia.)

Aktívne načúvanie

Odhadnutie a poznanie partnera

Nečisté triky a manipulácia vo vyjednávaní

Štyri zásady principiálneho vyjednávania (oddelenie ľudí od problémov; sústredenie na záujem, nie na pozície; vytvorenie vzájomne prospešnej ponuky; stanovenie objektívnych kritérií)

Praktická časť

A. Cvičenia a hry:

Hra „Tlmočník“ (aktívne načúvanie)

Hra „Vyjednávanie o cene ropy“ (modifikácia hry väzňov a dilema)

Hra „Predaj ojazdeného auta“

Hra „SPIN“

Veľkonočná hra (rozdiel medzi kompromisom a konsenzom)

B. Výukové videofilmy a ich rozbor:

Od „Nie“ ku „Áno“

Umenie vyjednávať

Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti.
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenský
Lektor JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť SNR Certification SK&CZ s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Letná 27, 040 01, Košice
Kontaktné údaje tel: +421 948 034 135
e-mail: info@snrcertification.sk
web: www.snrcertification.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Ponúkame komplexné služby v oblasti certifikácie manažérskych systémov. Certifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001, certifikácia systému enviromentálneho manažérstva podľa ISO 14001, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti práce podľa OHSAS 18001, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001, certifikácia systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa ISO/TS 16949, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa ISO 22000. Spoločnosť vykonáva základné školenia o jednotlivých systémoch, školenia pre interných aj externých audítorov a školenia na zavádzanie týchto systémov. Naše služby zahŕňajú testy a merania v oblasti životného prostredia. Meranie emisií, overovanie správ CO2, optimalizácia spôsobu bilančného výpočtu množstva emisií skleníkových plynov, odhaľovanie azbestu, meranie hluku a nedeštruktívne skúšky zvarov.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Komunikácia

top 1. Advanced communication skills - managing difficult conversations
MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia
odporúčaný rozsah 16 hodín
Slovensko
top 2. Psychológia vo výberovom pohovore - NOVINKA
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava 1
top 3. Delegovanie právomocí
MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia
odporúčaný rozsah 8 hodín
Slovensko
top 4. Efektívne vedenie ľudí na diaľku - Distance Management
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Senec
top 5. Delegovanie
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.164s
design: widegrafik.