Praktické kroky zavedenia, efektívneho používania a štandardizácie metódy 5S v organizácii

Kurz organizuje spoločnosť: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 150 €
Cena s 20% DPH 180 €
Miesto konania kurzu Hraničná 2, 040 17, Košice

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Lucia Horňáková
mobil: 0903 580 019
e-mail: hornakova@tuvslovakia.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Manažéri, špecialisti výroby, údržby, technici BOZP, zodpovední za včasnú identifikáciu, evidenciu a následnú kvantifikáciu existujúcich problémov a bezpečnostných rizík. Majstri a tímoví lídri výrobných prevádzok, pracovníci útvaru údržby. Mienkotvorní operátori, zodpovední za zaškoľovanie novoprijatých pracovníkov. Skladníci a manipulanti.

Hlavný cieľ kurzu

Cieľom kurzu je pripraviť účastníkov na zavádzanie metódy 5S v organizácii prostredníctvom on-the-job tréningu, oboznámenie s praktickými krokmi pri jej zavádzaní a následnom efektívnom používaní.

Podrobný popis obsahovej náplne
 • 5S – ÚVOD;
 • HLAVNÉ CIELE ZAVEDENIA A ŠTANDARDIZÁCIE 5S,

  Miesto 5S v systéme kvality,

  Význam 5S a prínosy dobre zavedeného systému 5S,

  Aplikácia 5S

 • DEFINÍCIAKĽÚČOVÝCH „S“,

  SEIRI / Organisation / Organizácia,

  SEITON / Neatness / Poriadok,

  SEISO / Cleaning / Čistota

  SEIKETSU / Štandardizácia

  SHITSUKE / Disciplína

 • PDCA V PRAXI

  ROČNÝ PLÁN 5S AUDITOV A REAUDITOV

  PRÁCA 5S TÍMU AUDITOROV – METODIKA

  PRÁCA PRACOVNEHO TÍMU – METODIKA

  ČASOVÝ PLÁN 5S AUDITU DEŇ „D“

Typ a platnosť osvedčenia Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania
Lektor Ing. Dušan Plichta, EOQ Quality Systems Manager

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Jašíkova 6, 821 03, Bratislava
Kontaktné údaje tel: + 42 1 (0) 2 48291271
fax: + 42 1 (0) 2 4829 1266
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: http://www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je členom skupiny TÜV SÜD, svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb s dlhoročnou tradíciou. V slovenskom podnikateľskom prostredí pôsobí ako:

Certifikačný orgán systémov riadenia kvality, EMS,SM BOZP, HACCP, BP

Certifikačný orgán výrobkov

Inšpekčný orgán typu A

Autorizovaná osoba SKTC-175, Notifikovaná osoba NB 1353, NB 0036

Oprávnená právnická osoba OPO-000001–07

Oprávnená vzdelávacia organizácia BOZP pre VTZ tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické pre vzdelávanie a overovanie spôsobilosti osôb na obsluhu, opravy, revízie VTZ

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Princípy a metódy

super 1. SPC - Základy štatistiky
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Považská Bystrica
top 2. PM II - Projektový manažment II
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 3. 5S (PORIADOK A ČISTOTA) A ERGONÓMIA
CG University s.r.o. - Lean Akadémia
odporúčaný rozsah 1 deň
top 4. INTERNÝ AUDÍTOR IATF 16 949 v automobilovom priemysle
SGS SLOVAKIA
odporúčaný rozsah 3 dni
Košická Belá
top 5. INTERNÝ AUDÍTOR QMS podľa normy STN EN ISO 9001:2015
SGS SLOVAKIA
odporúčaný rozsah 2 dni
Košická Belá

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.062s
design: widegrafik.