Daňové a nedaňové náklady

Kurz organizuje spoločnosť: Agentúra TEMPO, s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 45 €
Cena s 20% DPH 54 €
Miesto konania kurzu DK Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 6 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Tomáš Polák
tel: 041 562 18 10, 041 562 15 77
mobil: +421 910 780 619
fax: +421 41 562 18 10
e-mail: office@tempo.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Hlavný cieľ kurzu

Poskytnúť aktuálne informácie o danej problematike.

Podrobný popis obsahovej náplne

Daňové a nedaňové náklady: Seminár sa zaoberá praktickými problémami nákladov z hľadiska účtovného a daňového, analýzou zákonných podmienok daňovej uznateľnosti nákladov. Dozviete sa akých chýb sa daňovníci dopúšťajú, ktoré náklady sú najčastejším konfliktom s daňovou správou, ako minimalizovať daňové rizika.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE:

 • aktuálne zmeny zákona o dani z príjmov v roku 2014
 • vymedzenie pojmu výdavok/náklad z daňového a účtovného hľadiska
 • kategórie nákladov a ich účtovné a daňové súvislostí
 • základné predpoklady pre daňové uznanie výdavkov
 • cena obvyklá – obvyklá výška daňového výdavku
 • možná úprava nákladov správcom dane
 • odpisovanie majetku v roku 2014
 • výdavky na technické zhodnotenie a opravu majetku
 • tvorba, čerpanie a rozpustenie rezerv
 • opravné položky, rozdiely účtovné a daňové
 • náklady na pracovné cesty, cestovné, stravné
 • spotreba pohonných hmôt na daňové účely
 • náklady na reklamu, sponzorstvo, propagačné náklady
 • náklady na pracovnú silu , príspevky sociálneho charakteru
 • škoda z pohľadu účtovného a daňového
 • pohľadávky v účtovno-daňových súvislostiach, odpis pohľadávky
 • zdanenie záväzkov
 • dane ako daňové výdavky , DPH ako náklad, DPH platená v zahraničí
 • výdavky na reprezentáciu
 • náklady na oslobodené príjmy
 • náklady na činnosť vykonávanú v zahraničí
 • konkrétne otázky účastníkov školenia
Odkaz na www stránku www.tempo.sk

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Agentúra TEMPO, s.r.o.
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Jánošíkova 1, 1001, Žilina
Kontaktné údaje tel: 041 5621 577, 041 5621 810, 0903 544 777
fax: 041 562 18 10
e-mail: tempo@tempo.sk
web: www.tempo.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

AGENTÚRA TEMPO člen Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR pre Vás pripravuje

Semináre > Tréningy /soft skills/ – akreditácia MŠ SR > Interné vzdelávanie pre firmy

SEMINÁRE – z oblasti legislatívy, ekonomiky, pracovnoprávnych vzťahov, daňovníctva a verejných financií.

Monitorujeme aktuálnu legislastívu – Príklady z praxe – Kvalitní lektori

TRÉNINGY – sa zameriavajú na osobnostný rozvoj účastníkov v oblasti komunikácie a manažérskych zručností ( soft skills ). Výcviky sú realizované v malých skupinách , umožňujú lepšiu koncentráciu a kontakt s lektorom.

pre personalistov > pre asistentky pre obchodníkov > pre manažérov > pre ekonómov, controllerov

INTERNÉ ŠKOLENIA – zabezpečujeme interné školenia pre väčší počet klientov z jednej spoločnosti na vybranú tému s možnosťou dohody miesta konania, termínu, a obsahovej náplne školenia .

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Daň z príjmu PO

super 1. Daň z príjmov, DPH, účtovníctvo, mzdy a personalistika - novely 2017…
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah
Bratislava
super 2. Daň z príjmov - novely 2017,2018-Ing. Mária Dimitrovová
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
super 3. DPH novela od 1.1.2018 + výklad zákona o DPH-Ing. Ľ.Kožíková
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 4. Cestovné náhrady
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 5. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve + Daňové priznanie…
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Košice

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.111s
design: widegrafik.