Projektový manažment

Kurz organizuje spoločnosť: eventive, s. r. o .

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH) 189 €
Poznámka k cene Celková cena zahŕňa: dvojdňový tréning, pracovný materiál, občerstvenie (2x coffee break/deň). Cena pre členov SOPK: 159 eur/osoba.
Miesto konania kurzu Trenčianska regionálna komora SOPK, Jilemnického 2, 911 01, Trenčín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Martin Sedláček
tel: +421 907 409 413
e-mail: martin@eventive.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený
 • vedúci oddelení bez praktických a teoretických skúseností z projektového riadenia
 • majitelia firiem
 • majstri, lídri
 • ľudia, ktorí majú záujem o projektové riadenie
Hlavný cieľ kurzu

Cieľom tréningu je oboznámiť účastníkov o princípoch riadenia projektov. Naučiť ich efektívne plánovať, realizovať a vyhodnocovať výsledky projektu využívaním moderných metód projektového manažmentu.

Na tréningu budeme pracovať v mini tímoch na príprave vlastného projektu. Naučíte sa teda pripraviť modelový projekt pomocou prípadovej štúdie orientovanej do oblasti vášho záujmu.

Podrobný popis obsahovej náplne
 • Úvod do projektového riadenia, základné princípy projektového manažmentu, definovanie projektu a projektového manažmentu.
 • Životný cyklus projektu, vymedzenie úloh jednotlivých členov tímu, role v projektovom riadení.
 • Inicializácia projektu. Situačná analýza. Východiskové podmienky.
 • Záujmové skupiny (Stakeholders) projektu a práca s nimi.
 • Formulácia hlavných a špecifických cieľov projektu, definovanie priorít.
 • Plánovanie projektu, zostavenie podrobného popisu jednotlivých aktivít. Work breakdown structure.
 • Časový harmonogram projektu, tvorba časových rezerv, sieťové grafy, plánovanie a využitie zdrojov projektu.
 • Tvorba rozpočtu projektu, finančné riadenie projektu pri jeho realizácii.
 • Riadenie projektových úloh – tímová práca a komunikácia, komunikačný systém projektu, tvorba konsenzu, rozhodovanie, riadenie projektového tímu.
 • Proces monitorovania a kontroly projektu.
 • Identifikácia a riadenie projektových rizík, manažment zmien v projekte.

Po absolvovaní kurzu získajú účastníci poznatky z teórie a metodológie projektového riadenia a budú schopní samostatne pripraviť, realizovať a hodnotiť jednoduchší projekt. Vzhľadom na svoju pôvodnú profesiu, budú schopní zastávať niektorú z odborných funkcií v projektovom tíme prípadne funkciu vedúceho projektu

Odkaz na www stránku www.eventive.sk/9-10-jun-2016-projektove-riadenie/
Typ a platnosť osvedčenia certifikát
Lektor Martin Sedláček

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť eventive, s. r. o .
Adresa sídla spoločnosti M. Turkovej 1731/46, 91101, Trenčín
Kontaktné údaje tel: +421 907 403 253
e-mail: info@eventive.sk
web: www.eventive.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Spoločnosť eventive, s. r. o. vznikla v roku 2009 a špecializuje sa na vzdelávanie a poradenstvo najmä v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

Spoločnosť eventive, s. r. o. svojim klientom ponúka:

 • Širokú ponuku a variabilitu tréningov
 • Flexibilitu pri príprave tréningov
 • Individuálny prístup ku klientovi
 • Lektorov s viacročnými skúsenosťami, kvalifikáciou a referenciami
 • Poradenstvo pri riadení projektov
 • Konzultácie v oblasti marketingu a PR
 • Organizáciu firemných podujatí
Referencie SPP - Distribúcia, a. s.
Slovenská sporiteľňa, a. s.
VACUUMSCHMELZE, s. r. o., Horná Streda
TECHNODAT, CAE - systémy, s. r. o.
HF NaJUS, a. s., Dubnica nad Váhom
Askoll Slovakia, s. r. o., Potvorice
HANILl E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s. r. o., Dubnica nad Váhom
SMART CORPORATION, s. r. o.
Elser, s. r. o., Stará Turá
Hella Slovakia Front-Lighting, s. r. o., Kočovce
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské centrum Trenčín
Trenčianska nadácia, Trenčín

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Plánovanie a projektovanie

top 1. PRINCE2® Practitioner
HEWLETT-PACKARD, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 2. Základy projektového riadenia
CeMS, s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
top 3. Projektový manažment pre prax
KOPEX s.r.o.
odporúčaný rozsah 3 dni
Slovensko
top 4. PRINCE2® Practitioner - pokročilé projektové riadenie podľa metodiky…
TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 5. Koučing - ako ho využiť pri vedení ľudí - NOVINKA!
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
odporúčaný rozsah 16 hodín
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.073s
design: widegrafik.