„Požiadavky právnych predpisov SR pre oblasť ochrany ŽP vo vzťahu k požiadavkám normy EN ISO 14001“

Kurz organizuje spoločnosť: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 160 €
Cena s 20% DPH 192 €
Miesto konania kurzu Hraničná 2, 040 17, Košice

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Lucia Horňáková
tel: + 421 2 48291271
mobil: + 42 903 580 019
fax: + 421 2 48291266
e-mail: hornakova@tuvslovakia.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Školenie je vhodné pre manažment a ostatných pracovníkov organizácie, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace s ochranou životného prostredia na jednotlivých úsekoch starostlivosti o ŽP, za prestavbu, budovanie, prevádzkovanie systému environmentálneho manažérstva v organizácii alebo pre tých, ktorí budú audítormi systému environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy EN ISO 14 001.

Hlavný cieľ kurzu
  • rozšíriť právne-environmentálne povedomie účastníkov, získať prehľad základných požiadaviek právnych predpisov SR pre vybrané dôležité oblasti ochrany ŢP pre organizácie vo väzbe na požiadavky prvkov normy EN ISO 14001 (SEM)
  • poskytnúť vzory dokumentácie pre riadenie činnosti v oblasti OŢP vo väzbe na požiadavky SEM a príslušné právne predpisy SR pre oblasť OŽP.
Podrobný popis obsahovej náplne

Požiadavky prvkov normy EN ISO 14001 vo väzbe na požiadavky právnych predpisov SR pre oblasť ochrany životného prostredia Prehľad základných požiadaviek právnych predpisov SR pre jednotlivé oblasti starostlivosti o ŽP:

  • vodné hospodárstvo,
  • odpadové hospodárstvo,
  • ochrana ovzdušia,
  • chemická bezpečnosť – nakladanie s chemickými látkami a zmesami, registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemikálií (nariadenie EU REACH), globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií (GHS, nariadenie EÚ CLP),
  • prevencia závažných priemyselných havárií,
  • integrovaná prevencia a kontrola znečistenia,
  • obaly,
  • hodnotenie vplyvov na životné prostredie,
Typ a platnosť osvedčenia Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania
Lektor Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Jašíkova 6, 821 03, Bratislava
Kontaktné údaje tel: + 42 1 (0) 2 48291271
fax: + 42 1 (0) 2 4829 1266
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: http://www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je členom skupiny TÜV SÜD, svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb s dlhoročnou tradíciou. V slovenskom podnikateľskom prostredí pôsobí ako:

Certifikačný orgán systémov riadenia kvality, EMS,SM BOZP, HACCP, BP

Certifikačný orgán výrobkov

Inšpekčný orgán typu A

Autorizovaná osoba SKTC-175, Notifikovaná osoba NB 1353, NB 0036

Oprávnená právnická osoba OPO-000001–07

Oprávnená vzdelávacia organizácia BOZP pre VTZ tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické pre vzdelávanie a overovanie spôsobilosti osôb na obsluhu, opravy, revízie VTZ

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Manažment procesov a činností

super 1. Preškolenie interných audítorov systému manažérstva kvality pre…
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
super 2. VDA 6.3 - audit procesu (nelicencovaný)
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Trnava
super 3. Kurz Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový…
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 4. Riadenie rizík (ISO 31000) pri aplikácii nových požiadaviek noriem…
ASTRAIA® Certification, s.r.o.
odporúčaný rozsah 10 hodín
Nitra
top 5. Lean Expert
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 13 dní
Žilina

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.069s
design: widegrafik.