INTERNÝ AUDÍTOR QMS podľa normy STN EN ISO 9001:2015

Kurz organizuje spoločnosť: SGS SLOVAKIA

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 189 €
Cena s 20% DPH 226,80 €
Poznámka k cene cena zahŕňa: náklady na odborné a organizačné zabezpečenie kurzu, školiace materiály, obed (podľa programu kurzu) a občerstvenie počas kurzu, vystavenie osvedčenia v Sj a Aj po úspešnom absolvovaní kurzu.
Miesto konania kurzu Hotel DAM, Košická Belá

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 2 dni

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Richard Vajda
mobil: +421 918 508 338
fax: 055/7836120
e-mail: richard.vajda@sgs.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený predovšetkým pre pracovníkov pôsobiacich v oblasti zavádzania, udržiavania a riadenia systémov kvality, prípadne pre ostatných (dospelých vo veku nad 18 rokov), ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej oblasti.

Hlavný cieľ kurzu

Účastník kurzu sa podrobne oboznámi s požiadavkami noriem STN EN ISO 9001:2015, ISO 19011 a zároveň získa praktické nástroje využiteľné pri plánovaní, príprave a výkone interného auditu podľa daných noriem.

Podrobný popis obsahovej náplne

RÁMCOVÝ PROGRAM ŠKOLENIA:

1. deň

  • Úvod do kurzu
  • Ciele kurzu, základné termíny, definície a zásady
  • Systémy manažérstva kvality založené na procesnom prístupe
  • Proces certifikácie organizácie
  • Norma STN EN ISO 9001:2015

2. deň

  • Norma STN EN ISO 19011:2012
  • Modelové cvičenia
  • Záverečný test
Podmienky prijatia

N/A

Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie interného audítora QMS
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenský

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť SGS SLOVAKIA
Adresa sídla spoločnosti Kysucká 14, 040 11, Košice
Kontaktné údaje tel: 055/7836121
fax: 055/7836120
e-mail: lenka.hrabcakova@sgs.com
web: www.sgs.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Spoločnosť SGS Slovakia pôsobí v oblasti kontroly, overovania, skúšania produktov a certifikácie manažérskych systémov a poskytuje služby pri

• certifikácii systémov kvality (ISO 9000, ISO/TS 16949–QS9000–VDA 6.1, ISO 13485,… ) • certifikácii systémov životného prostredia (ISO 14001) • certifikácii systémov v potravinárstve (HACCP, BRC, IFS, ISO 22000, …) • certifikácii systémov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS 18001) • certifikácii služieb (Qualicert) • certifikácii lesov (Qualifor FSC, PEFC) • integrovanej certifikácii (ISO 9000 / 14001 / OHSAS 18001)

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Princípy a metódy

top 1. VEDENIE PROJEKTOV - PRÍPRAVA, VEDENIE, ZAKONČENIE
Cadet Go Slovakia
odporúčaný rozsah 1 deň
top 2. PM II - Projektový manažment II
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 3. INTERNÝ AUDÍTOR QMS a EMS podľa noriem 9001:2015 a ISO 14001:2015
SGS SLOVAKIA
odporúčaný rozsah 3 dni
Trnava
top 4. POKA YOKE
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah
Trnava
top 5. RIADENIE A KOMUNIKÁCIA ZMIEN PRE MANAŽÉROV
Cadet Go Slovakia
odporúčaný rozsah 1 deň

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.072s
design: widegrafik.