ITIL/IT Service Managmenet - Polstar Simulation

Kurz organizuje spoločnosť: FBE Bratislava s.r.o.

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 1 deň

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Lucia Krížová
tel: +421 2 5441 8513
mobil: +421 911 723 364
e-mail: fbe@fbe.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Pracovníci zodpovední za zavádzanie a aplikáciu IT Service Managementu a implementáciu ISO 20000. IT manažérov, konzultantov a špecialistov. Všetkých pracovníkov zodpovedných za zabezpečenie služieb s podporou ICT vo firmách z pozície kontaktu so zákazníkom, ako aj z pozície technického zabezpečenia služieb.

Hlavný cieľ kurzu

Osvojiť si metódy a pochopiť prínos aplikovania princípov a metód ITIL / IT Service Managementu formou počítačovej business hry „PoleStar“. Počas piatich kôl hry PoleStar si účastníci trénigu na vlastnej skúsenosti overia praktický význam kľúčových prvkov knižnice ITIL (IT Infrastructure Library), najmä procesov riadenia IT služieb — ITSM — Service Delivery a Service Support. Hra PoleStar Group predstavuje sieť štyroch firiem využívajúcich IT služby pri realizácii obchodných transakcií, pri riadení skladových zásob a finančných tokov. Každá firma vykoná veľký počet obchodných a skladových transakcií v reálnom čase, ktoré je potrebné urobiť, aby sa realizoval predaj. Firma Web Lighting zodpovedá za IT infraštruktúru a služby, vrátane prevádzkovania funkcií „Service Desk“ a „Technical Support“. Obchodné výsledky firiem sa zlepšujú úmerne tomu, ako sa poskytovateľ IT služieb zlepšuje vo využívaní najlepších postupov (best practices) v ITSM procesoch zákazníckej podpory (Service Support) a dodávky služieb (Service Delivery). Po jednotlivých kolách budú na skúsenostiach účastníkov prediskutované prvky ITSM: Service Delivery Service Support — Service Level Management — Incident Management — Availability Management — Problem Management — Capacity Management — Change Management — Financial Management IT — Release Management — Service Continuity Management — Configuration Management

Silnou stránkou simulačnej metódy je riešenie problémov v medziľudskej komunikácii. Ako prichádzajú rôzne poruchy (incidenty), problémy v prevádzke firiem spôsobia frustráciu pracovníkov a začne sa vzájomné obviňovanie jednotlivých skupín. Odstránenie bariér medzi účastníkmi z rôznych oddelení a zavedenie efektívneho systému komunikácie a rozdelenia úloh v procesoch, urobí prácu nielen oveľa príjemnejšou, ale sa priamo prejaví aj na obchodných výsledkoch. Cvičenia sú zábavné a zážitkové, učenie napomáha nielen k ľahkému zapamätaniu „best practices“ ITSM, ale aj k pochopeniu ich účelu a k motivácii využívať ich v praxi.

Podrobný popis obsahovej náplne

Zážitkový tréning so simuláciou zefektívňovania IT Service Managementu Dvojdňový tréning je pripravený v spolupráci s anglickou firmou G2G3, ktorá má vedúce postavenie vo svete v oblasti business hier určených pre výuku „best practices“ manažmentuslužieb s podporou informačných technológií (ITSM — IT Service Management). Obsah kurzu:

 • Úvod — ITIL a IT Service Management. ISO 20000.
 • 1. kolo simulácie — Chaos pri poskytovaní služieb.
 • 2. kolo — Štandardizácia procesov k obnoveniu služby a odstráneniu problému.
 • 3. kolo — Zvládnutie udržiavania infraštruktúry.
 • 4. kolo — Dohoda o službách so zákazníkom (SLA).
 • 5. kolo — IT Service Management v súlade s požiadavkami zákazníkov.
 • Zhrnutie po stupu zlepšovania výkonnosti: od chaosu, cez reaktívne, proaktívne riadenie,až k manažovaniu a optimalizácii procesov a dodávaných služieb.

Viac informácií na www.fbe.sk

Odkaz na www stránku fbe.sk/index.php/107-category-sk/verejne-kurzy-2015/273-itil-it-service-management-%E2%80%93…
Typ a platnosť osvedčenia Certifikát o absolvovaní treńingu
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenský
Lektor Vladimír Švorec, Robert Klačanský

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť FBE Bratislava s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Liptovská 10, 82109, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02 5441 8513-4
fax: 02 5441 8515
e-mail: fbe@fbe.sk
web: www.fbe.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

FOR BUSINESS EXCELLENCE (FBE)

HLAVNÉ OBLASTI VZDELÁVANIA A ROZVOJA:

 • Leadership Drive
 • Kurzy pre manažment
 • Kurzy pre personálne oddelenie
 • Kurzy obchodných zručností
 • Kurzy komunikácie a osobnostného rozvoja
 • Assesment a development centrá
 • 360st spätná väzba
 • Projektový manažment
 • Systémy plánovania a zlepšovania procesov
 • Total Quality Management
 • EFQM Excellence Model
 • Balanced Scorecard
 • Lean Management
 • Six Sigma
 • Štatistické metódy riadenia procesov
 • Totálne produktívna údržba
 • Reinžiniering
 • ISO 9001
 • IT Service Management

Realizujeme pre klientov KONZULTING, INDIVIDUÁLNY KOUČING, TEAMBUILDING.

FBE je členom Sustainable Performance Improvement Network kde spolupracuje s partnerskými firmami z Kanady, USA, Veľkej Británie, Nemecka, Francúzska a Poľska.

Referencie Automobilový priemysel a jeho dodávatelia
VOLKSWAGEN Slovakia, ŠKODA AUTO, U.S.STEEL Košice, TRW Steering Systems Slovakia
Visteon Slovakia, YAZAKI Slovakia, Edscha Slovakia Cabrio
Finančné inštitúcie a banky
IT a telekom spoločnosti:
VUB, CSOB Poisťovňa, SLSP, Komerční banka, Česká pojišťovna, Tatra banka,
Ostatná výroba:
Mondi SCP Ružomberok, INA Skalica, Ruukki SLovakia, Slovalco, Slovnaft, Jungheinrich, DHL Logistics
PPC Čab, Nexis Fibers, Vacuumschmelze, Emerson Group
Ostatné služby:
Emerson, Panasonic Electronic Devices Slovakia, Plastiflex Slovakia, ALCAN,
ESET, Slovak Telekom, PosAm, Soitron, E.ON IS Slovakia
ZSE - clen e-on, SPS, SWH Siemens
Kaufland SR+ČR, AP Media, TELEMONT Slovensko, Privatbanka, OLYMPUS C&S Praha, METRO Cash and Carry
SCANIA Slovakia, Petit Press, DHL

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Riadenie IT služieb

top 1. TOGAF® Level 1 (TOGAF® Foundation) + Level 2 (TOGAF® Certified) -…
TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.
odporúčaný rozsah 5 dní
Bratislava
top 2. Verifying and Validating the Solution
HEWLETT-PACKARD, s.r.o.
odporúčaný rozsah 3 dni
Bratislava
top 4. Building Business Cases
HEWLETT-PACKARD, s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 5. Interná IT kriminalita vo firmách a organizáciách
Info consult, s.r.o.
odporúčaný rozsah 5 hodín

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.088s
design: widegrafik.