IFRS / US GAAP — Svetové účtovníctvo

Kurz organizuje spoločnosť: MENTIS s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 340 €
Cena s 20% DPH 408 €
Miesto konania kurzu 851 01, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 3 dni

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ladislav Rau, Ing.
tel: 02/63452329
mobil: 0904 683626
fax: 02/63452329
e-mail: mentis@mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Cieľom seminára je prediskutovať požiadavky IFRS a US GAAP. Sekundárny cieľ je ukázať kde, napriek snahe je konvergovať, so štandardmi IFRS a US GAAP stále líšia. Nakoniec, seminár ukazuje ako sa pravidlá US GAAP môžu využiť pri aplikácii IFRS alebo štandardy IFRS pri aplikácii US GAAP.

IFRS vs. US GAAP: Školenia US GAAP sa prvýkrát objavilo v ponuke1998. Potom, čo bolo v roku 2002 rozhodnuté (EC 1606/2002), že sa IFRS začnú vyžadovať na území Európskej únie, vznikol tento seminár, ktorý IFRS a US GAAP porovnáva.

Prečo je porovnanie IFRS a US GAAP tak užitočné?

V tom istom roku (2002) začal projekt konvergencie. Od tej doby niektoré štandardy, predovšetkým IFRS 15 a ASC 606, sa stali doslova rovnaké. Zaujímavejšie sú však tie, kde sa mu vyrovnal, len ich vplyv, nie text (napríklad IAS 2 a ASC 330, IAS 23 a ASC 835–20, alebo IAS 36 a ASC 360–10–35–21 až 49). Prečo? Podobne ako je rozumná konzultácia s iným lekárom pred náročným zákrokom, pri aplikácii jedného štandardu je dobré poznať požiadavky toho druhého.

Inak povedané, občas sa stáva, že cesta podľa jedného štandardu je dlhá a tŕnistá? strmá ?, zatiaľ čo podľa druhého hladká a menej náročná. Poznať túto druhú cestu je obzvlášť užitočné, ak sa musí jednať o metodiku s audítorom, ktorý má podrobné znalosti iba o jednej z nich. Samozrejme, odvolanie sa na US GAAP pri aplikácii IFRS alebo IFRS pri aplikácii US GAAP sa smie (IAS 8.12 / ASC 105–10–05–3), iba ak štandardy IFRS alebo US GAAP konkrétnu metodiku neprikazujú. Preto je dobré dopredu vedieť, kde sa tieto miesta nachádzajú, aby sa hľadanie alternatívne cesty nestalo stratou času.

Hlavný cieľ kurzu

Cieľom seminára je prediskutovať požiadavky IFRS a US GAAP. Sekundárny cieľ je ukázať kde, napriek snahe je konvergovať, so štandardmi IFRS a US GAAP stále líšia. Nakoniec, seminár ukazuje ako sa pravidlá US GAAP môžu využiť pri aplikácii IFRS alebo štandardy IFRS pri aplikácii US GAAP.

IFRS vs. US GAAP: Školenie US GAAP sa prvýkrát objavilo v ponuke v roku 1997. Po tom, čo bolo v roku 2002 rozhodnuté (EC 1606/2002), že sa IFRS začnú vyžadovať na území Európskej únie, vznikol tento seminár, ktorý IFRS a US GAAP porovnáva. Od tej doby ho navštívili tisíce účastníkov zo stoviek firiem.

Prečo je porovnanie IFRS a US GAAP tak užitočné?

V tom istom roku (2002) začal projekt konvergencie. Od tej doby niektoré štandardy, predovšetkým IFRS 15 a ASC 606, sa stali doslova rovnaké. Zaujímavejšie sú však tie, kde sa mu vyrovnal, len ich dopad, nie text (napríklad IAS 2 a ASC 330, IAS 23 a ASC 835–20, alebo IAS 36 a ASC 360–10–35–21 až 49). Prečo? Podobne ako je rozumná konzultácia s iným lekárom pred náročným zákrokom, pri aplikácii jedného štandardu je dobré poznať požiadavky toho druhého.

Inak povedané, občas sa stáva, že cesta podľa jedného štandardu je dlhá a tŕnistá? strmá ?, zatiaľ čo podľa druhého hladká a menej náročná. Poznať túto druhú cestu je obzvlášť užitočné, ak sa musí jednať o metodike s audítorom, ktorý má podrobné znalosti iba o jednej z nich. Samozrejme, odvolanie sa na US GAAP pri aplikácii IFRS alebo IFRS pri aplikácii US GAAP sa smie (IAS 8.12 / ASC 105–10–05–3), iba ak štandardy IFRS či US GAAP konkrétnu metodiku neprikazujú. Preto je dobré dopredu vedieť, kde sa tieto miesta nachádzajú, aby sa hľadanie alternatívnej cesty nestalo stratou času.

Podrobný popis obsahovej náplne
 • Úvod do problematiky
 • reálna hodnota
 • peniaze a krátkodobé investície
 • pohľadávky
 • zásoby a náklady na predaj
 • uznanie výnosov (základy)
 • časové rozlíšenie
 • hmotný majetok
 • nehmotný majetok
 • goodwill
 • lízing
 • záväzky
 • rezervy
 • kapitál
 • výsledovka
 • uznanie výnosov (nové pravidlá)
 • impairment
 • segmenty
 • finančné nástroje
 • cudzej meny
 • konsolidácia
 • zmeny a chyby
 • príloha
 • ďalšie témy podľa výberu účastníkov.

Študijný materiál: Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom v rozsahu cca 200 strán.

Výklad a podkladové materiály sú dvojjazyčné: anglickej a českej. Na konci seminára účastníci obdržia Osvedčenie o jeho absolvovaní.

Odkaz na www stránku www.mentis.sk/IFRS_GAAP.html

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť MENTIS s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Pečnianska 3, 85101, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/63452329
fax: 02/63452329
e-mail: mentis@mentis.sk
web: www.mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Vzdelávanie v ekonomickej oblasti – poradenstvo

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Účtovné uzávierky

top 1. Podvojné účtovníctvo - video rekvalifikačný kurz
ATCC s. r. o.
odporúčaný rozsah 80 hodín
top 2. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve + Daňové priznanie…
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 3. ACCA - Foundations in Accountancy
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
odporúčaný rozsah 6 dní
Bratislava
top 4. Školenia k IFRS a štatutárnemu účtovníctvu
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 5. ACCA - medzinárodne uznávaná kvalifikácia
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
odporúčaný rozsah 72 dní
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.079s
design: widegrafik.