INTERNÝ AUDÍTOR IATF 16 949 v automobilovom priemysle

Kurz organizuje spoločnosť: SGS SLOVAKIA

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 410 €
Cena s 20% DPH 492 €
Poznámka k cene cena zahŕňa: náklady na odborné a organizačné zabezpečenie kurzu, školiace materiály, obed (podľa programu kurzu) a občerstvenie počas kurzu, vystavenie osvedčenia v Sj a Aj po úspešnom absolvovaní kurzu.
Miesto konania kurzu Hotel DAM, Košická Belá

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 3 dni

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Zuzana Malinová
mobil: +421 918 508 321
fax: 055/7836120
e-mail: zuzana.malinova@sgs.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený predovšetkým pre pracovníkov pôsobiacich v oblasti zavádzania, udržiavania a riadenia systémov kvality v automobilovom priemysle, prípadne pre ostatných (dospelých vo veku nad 18 rokov), ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej oblasti.

Podmienkou účasti na kurze je absolvovanie kurzov ISO TS 16494 a ISO 9001:2015.

Hlavný cieľ kurzu

Filozofiou kurzu je odovzdať účastníkom „know-how – ako a čím“, vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu fundovanejšie a efektívnejšie pracovať v oblasti systémov riadenia kvality v automobilovom priemysle. Pritom nepôjde len o semináre a prednášky, ale aj o odovzdanie praktických skúsenosti.

Cieľ kurzu: Účastník kurzu sa podrobne oboznámi s požiadavkami normy IATF 16949 a tak získa potrebné informácie pre úspešné a účinné auditovanie systému riadenia kvality v automobilovom priemysle. Zároveň získa praktické nástroje využiteľné pri plánovaní, príprave a výkone interného auditu systému riadenia kvality podľa uvedenej normy.

Podrobný popis obsahovej náplne

PROGRAM ŠKOLENIA: Rámcový program kurzu

1. deň

08.30 09.00 Zahájenie – prezentácia účastníkov 10.00 12.00 Požiadavky normy IATF 16949 12.00 13.00 Obed 13.00 17.00 Požiadavky normy IATF 16949 17.00 18.00 Večera

2. deň

07.30 08.00 Raňajky 08.00 11.00 Požiadavky normy IATF 16949 11.00 12.00 Modelové cvičenia 12.00 13.00 Obed 13.00 15.00 Modelové cvičenia 15.00 16.00 Test a ukončenie kurzu

Podmienky prijatia

N/A

Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie interného audítora IATF 16949
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenský
Lektor Ing. Matej Pancerz - schválený IATF Technical Liaison Officer (TLO)

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť SGS SLOVAKIA
Adresa sídla spoločnosti Kysucká 14, 040 11, Košice
Kontaktné údaje tel: 055/7836121
fax: 055/7836120
e-mail: lenka.hrabcakova@sgs.com
web: www.sgs.com
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Spoločnosť SGS Slovakia pôsobí v oblasti kontroly, overovania, skúšania produktov a certifikácie manažérskych systémov a poskytuje služby pri

• certifikácii systémov kvality (ISO 9000, ISO/TS 16949–QS9000–VDA 6.1, ISO 13485,… ) • certifikácii systémov životného prostredia (ISO 14001) • certifikácii systémov v potravinárstve (HACCP, BRC, IFS, ISO 22000, …) • certifikácii systémov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS 18001) • certifikácii služieb (Qualicert) • certifikácii lesov (Qualifor FSC, PEFC) • integrovanej certifikácii (ISO 9000 / 14001 / OHSAS 18001)

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Princípy a metódy

top 1. SPC - Základy štatistiky
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Trnava
top 2. 8D - Riešenie problémov metódou 8D
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 3. PM I - Projektový manažment I
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 4. KOUČING - NÁSTROJ VEDENIA ĽUDÍ
MEGA Education s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 5. Monkey business - prečo vziať rozhodovanie do vlastných rúk? …
Otvorená Hra o. z.
odporúčaný rozsah 2 hodiny

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.074s
design: widegrafik.