VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - Ako bojovať proti zákazke šitej na mieru

Kurz organizuje spoločnosť: OTIDEA s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 95 €
Cena s 20% DPH 114 €
Miesto konania kurzu die Berater vzdelávacie centrum POLUS Tower I Vajnorská 100/A 16.poschodie, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Monika Svinčáková
mobil: +421 911 124 142
e-mail: monika.svincakova@otidea.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Uchádzači o verejné zákazky, dodávatelia, ktorí sa zaoberajú verejnými zákazkami a problematikou spracúvania ponúk VO, majú záujem sa oboznámiť s problematikou v širšom kontexte s cieľom identifikovať v zadávacej dokumentácii smerovanie zákazky na konkrétneho dodávateľa.

Hlavný cieľ kurzu

Cieľom workshopu je cez pravidlá verejného obstarávania objasniť, ako odhaľovať indikátory v zákazkách „šitých na mieru“ a to v zadávaní takejto zákazky a v súťažných podkladoch a aké sú možné spôsoby obrany. Aké možnosti pre vykonanie nápravy poskytujú zákonné pravidlá. Aké sú dôvody vylúčenia uchádzačov, ako tomu predchádzať a ako sa brániť.

Podrobný popis obsahovej náplne
  • Prehľad príslušných ustanovení zákonnej úpravy a aplikácia v praxi.
  • Dôslednosť a pozornosť pri príprave ponuky, v čom to je komplikovanejšie, v čom spočívajú najčastejšie nedostatky, ktoré môžu byť dôvodmi na vylúčenie.
  • Nové inštitúty a problematika ich aplikácie v praxi – samoočisťovací mechanizmus, JED, aktualizácia dokladov v zozname hospodárskych subjektov, prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov.
  • Spoluzodpovednosť subdodávateľov, povinnosti uchádzačov, formy zapojenia hospodárskych subjektov do VO.
  • Nové oprávnenia a zodpovednosť vo verejnom obstarávaní z pohľadu uchádzačov.
  • Revízne postupy a návrhy na určenie neplatnosti zmluvy.
  • Elektronizácia vo verejnom obstarávaní.

Vaše problémy a otázky.

Odkaz na www stránku www.otidea.sk/kurz/ako-bojovat-proti-zakazke-sitej-na-mieru/436/#.VTomAyHtmko

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť OTIDEA s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Astrová 2/A, 821 01, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 00421 914124580
e-mail: vzdelavanie@otidea.sk
web: www.otidea.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Spoločnosť OTIDEA s.r.o. sa profiluje ako vzdelávacia spoločnosť v oblasti verejného obstarávania. Pripravuje školenia podľa potrieb klientov. Školenia sú koncipované tak, aby sa rozoberal zákon o verejnom obstarávaní po jednotlivých častiach a precvičovali sa praktické príklady z praxe. Zaoberá sa kompletnou prípravou individuálnych školení v oblasti verejného obstarávania. Víziou spoločnosti je byť vzdelávacou inštitúciou, ktorá sa výrazne odlišuje od konkurencie a svojimi službami, prístupom a starostlivosťou ju ďaleko prevyšuje.

Referencie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
eustream, a.s.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo obrany SR
METRO Cash & Carry SR, s.r.o.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Ministerstvo životného prostredia SR
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Železnice Slovenskej republiky
Ultima Ratio s.r.o.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Ostatné právo

top 1. Mediátor - odborný seminár
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 2. MEDIÁTOR - akreditovaný vzdelávací program
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 3. Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Osobitné…
Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 4. Správa registratúry a archív organizácie /Výklad zákona č.395/2002 Z.…
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.
odporúčaný rozsah 7 hodín
Bratislava
top 5. Verejní obstarávatelia - Register partnerov verejného sektora
OTIDEA s.r.o.
odporúčaný rozsah
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.101s
design: widegrafik.