Údržba zameraná na spoľahlivosť (RCM)

Kurz organizuje spoločnosť: KOPEX s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 370 €
Cena s 20% DPH 444 €
Miesto konania kurzu podľa požiadaviek záujemcov, v SR,

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 2 dni

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Juraj Haluška, PhD.
mobil: +421 905 642306
e-mail: mail@kopex.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Vzdelávanie je určené pracovníkom majúcim na starosti plánovanie a organizáciu údržby vo firme.

Hlavný cieľ kurzu

Klasické spôsoby údržby sú založené na pláne údržby vytvorenom podľa manuálov výrobcov zariadení a prípadne podľa legislatívnych predpisov. Neberú sa do úvahy špecifiká umiestnenia a prevádzkovania zariadenia, takže niektoré úkony sa robia zbytočne, niektoré zbytočne často a niektoré naopak na dolnej hranici potrieb daného zariadenia. To vedie k vysokým nákladom na údržbu a nie vždy k dostatočnej spoľahlivosti systému ako celku. Metóda RCM odstraňuje tieto nedostatky.

Podrobný popis obsahovej náplne

Metóda RCM skúma zariadenia z hľadiska spoľahlivosti fungovania celku. Hodnotí dôležitosť jednotlivých zariadení na základe ich dôležitosti a rizík vyplývajúcich z ich prípadného zlyhania. Skúma funkcie každého zariadenia a umožní nájsť pre toto zariadenie optimálny plán údržby akceptujúci špecifiká jeho prevádzkovania. Výsledkom je vyššia spoľahlivosť systému a zníženie nákladov na jeho údržbu. RCM je súčasťou riskmanažmentu firmy (optimalizácia plánu údržby na základe zhodnotenia rizika možných strát spôsobených zlyhaním zariadenia). Pri implementácii metódy sa používajú nasledovné znalosti: FMECA (Failure modes, effects and criticality analysis), RCM rozhodovací diagram, informácie o návrhu, konštrukcii a prevádzke systému, techniky monitorovania stavu zariadení, rozhodovanie na základe zhodnotenia rizík (napr. frekvencia a následky zlyhaní v zmysle ich vplyvov na bezpečnosť, životné prostredie a obchodné operácie).

Obsah vzdelávania · úvod do RCM · spôsoby a frekvencia zlyhania zariadení · plánovaná údržba · monitorovanie stavu zariadenia · údržba založená na hľadaní závad · zvažovanie rizík pri prevádzkovaní zariadení · vedenie a dokumentovanie RCM analýzy · FMECA · výber stratégie manažmentu zlyhaní zariadení · udržiavanie RCM programu · aplikácia RCM do existujúceho plánu preventívnej údržby · riešenie prípadovej štúdie, testy.

Tréning je robený kombináciou teoretických základov, praktických príkladov a riešenia prípadových štúdií. Príklady a prípadové štúdie sú volené z pracovného prostredia účastníkov. Výukové materiály a tempo výuky sú zosúladené s najnovšími poznatkami psychológie výuky. Individuálne konzultácie účastníkov sú zaradené vo večerných hodinách. Miesto konania sa vyberie podľa potrieb firmy, pričom doporučujeme realizovať kurz mimo sídla firmy, kde je zabezpečené stravovanie a ubytovanie pre účastníkov.

Organizačné zabezpečenie Maximálny počet ľudí v skupine je 9, minimálny 5. Všetci účastníci dostanú k dispozícii učebné materiály v slovenskom jazyku v textovej forme. Počas tréningu sa zakazuje akékoľvek vyrušovanie z vonku, najmä používanie mobilných telefónov.

Typ a platnosť osvedčenia Certifikát KOPEX
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenský

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť KOPEX s.r.o.
Certifikát ISO
Adresa sídla spoločnosti Cesta pod Hradovou 9, 4001, Košice
Kontaktné údaje tel: 055 698 6261
e-mail: mail@kopex.sk
web: www.kopex.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Kurzy, projekty a konzultácie v oblastiach: riadenie výroby, riadenie údržby, projektový manažment, strategický manažment, prezentácie, marketing a predaj.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Plánovanie a projektovanie

top 1. Totálne produktívna údržba
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 2. Lean Expert
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 13 dní
Žilina
top 3. Project Management Professional (PMP)® / Certified Associate in…
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 4. PM II - Projektový manažment II
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 5. QFD - Prenášanie požiadaviek zákazníkov do procesov
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.066s
design: widegrafik.