PRÁCA S TOXICKÝMI LÁTKAMI A ZMESAMI - ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ (akreditované školenie)

Kurz organizuje spoločnosť: Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Vyberte si termín, ktorý Vám najviac vyhovuje:
26.9.2017 (od 8:30 hod. do 15:30 hod.)
Cena bez DPH 50 €
Cena s 20% DPH 60 €
Poznámka k cene 1 osoba
Miesto konania kurzu Kapitulská 28, 917 01, Trnava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. František Kozoň
mobil: 0948 / 259 629
e-mail: kurzy.tt@vajak.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Organizácie, firmy, resp. osoby, ktoré majú záujem získať odbornú spôsobilosť potrebnú pre prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z.o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a doplnení niektorých zákonov.

Hlavný cieľ kurzu

Účastníci akreditovaného školenia si osvoja poznatky potrebné ku skúške odbornej spôsobilosti, ktorú vykonajú na záver školenia.

Podrobný popis obsahovej náplne

Požadované vstupné vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie

Metódy: výkladovo-ilustratívne, dialogické, odborný štruktúrovaný výklad, prednáška, riešenie konkrétnych príkladov a modelových situácií

Časový rozsah: 10 vyuč. hodín

Program:

  • Právne predpisy súvisiace s problematikou uvádzania chemických látok a zmesí na trh najmä z hľadiska ich vplyvov na život a zdravie ľudí a životné prostredie
  • Právne predpisy súvisiace s výkonom práce s chemickými faktormi, osobitne práce s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami
  • Toxikológia
  • Zásady prvej pomoci pri zasiahnutí organizmu veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

ABSOLVENTI OBDRŽIA OSVEDČENIE NA PRÁCU S TOXICKÝMI LÁTKAMI A ZMESAMI.

UPOZORNENIE: podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa zavádzajú nasledovné správne poplatky: 30 € za vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie o odbornej spôsobilosti, 20 € za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Na uvedené školenie bola spoločnosti V.A.J.A.K., s.r.o. udelená akreditácia MŠVVaŠ SR. Školenie k získaniu osvedčenia o odbornej príprave organizuje V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava v lektorskej spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave.

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti celoživotného vzdelávania od roku 2003, niektorí naši zamestnanci pôsobia v tejto oblasti od vzniku SR a boli súčasťou formovania celoživotného vzdelávania na Slovensku. Radi sa staneme Vašimi partnermi v celoživotnom vzdelávaní.

Odkaz na www stránku www.vajak.sk
Podmienky prijatia

V prípade záujmu nám zašlite e-mailom Vašu požiadavku + telefónny kontakt + adresu. Prihlásených účastníkov evidujeme a kontaktujeme pred otvorením školenia písomne, e-mailom alebo telefonicky osobitnou pozvánkou.

Možnosť „kurzov šitých na mieru“ pre firmy: po dohode, pri určitom množstve účastníkov, vzdelávanie priamo vo firmách a v dohodnutom čase.

Viac informácii, e-mailom: kurzy.tt@vajak.sk alebo mobil: 0948/259 629.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Typ a platnosť osvedčenia **Na základe protokolu o vykonanej skúške vydá príslušný RÚVZ osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s toxickými látkami a prípravkami.**

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Adresa sídla spoločnosti Kapitulská 28, 91701, Trnava
Kontaktné údaje tel: 0948/259 629
e-mail: kurzy.tt@vajak.sk
web: www.vajak.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Sme vyše 13 rokov na trhu v oblasti celoživotného vzdelávania. Ponúkame Vám akreditované vzdelávacie produkty so skúsenými lektormi za výhodné ceny. Našou zárukou kvality sú stovky spokojných zákazníkov.

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava sídli v komfortných, moderných a klimatizovaných priestoroch v historickom centre Trnavy, s voľným prístupom na internet, vo všetkých učebniach pre našich zákazníkov.

Naším poslaním je realizovať ideálne riešenia pre uspokojovanie Vašich vzdelávacích potrieb v oblasti výučby cudzích jazykov, aktuálnych právnych noriem, z oblasti ekonomiky, hospodárstva, podnikania a manažmentu, informačných technológií a rozvoja osobnosti.

V.A.J.A.K., s.r.o. je Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského, ktorá pôsobí na trhu vzdelávania od roku 2003. Naša vízia rešpektuje princíp neustáleho skvalitňovania ponuky vzdelávacích produktov na základe aktuálnych požiadaviek klientov.

Príďte sa presvedčiť … .

Tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami.

Referencie VUJE, a.s.
IKEA Industry Slovakia s. r. o.
ŽOS TRNAVA, a.s.
AMYLUM SLOVAKIA, s.r.o.
Johns Manville Slovakia, a.s.
POSS-SLPC, s.r.o.
a množstvo iných významných firiem a organizácií

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Ostatné právo

top 1. Verejní obstarávatelia - Register partnerov verejného sektora
OTIDEA s.r.o.
odporúčaný rozsah
Otidea, s.r.o. Bratislava
top 2. Verejné obstarávanie - Revízne postupy - aktuálna prax
OTIDEA s.r.o.
odporúčaný rozsah
Otidea, s.r.o. Bratislava
top 3. MEDIÁTOR - akreditovaný vzdelávací program
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 4. Verejné obstarávanie v ČR - Ako sa uchádzať o verejné zákazky v ČR
OTIDEA s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Otidea s.r.o., Bratislava
top 5. Mediátor - odborný seminár
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
odporúčaný rozsah
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.078s
design: widegrafik.