VYJEDNÁVANIE

Kurz organizuje spoločnosť: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 130 €
Cena s 20% DPH 156 €
Miesto konania kurzu Odbojárov 10/a, 831 04, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Elena Skalská
tel: +421 2 50 11 77 19
mobil: +421 903 439 044
e-mail: elena.skalska@cdv.uniba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Obchodní zástupcovia, podnikatelia, manažéri a všetci, ktorí riadia ľudské zdroje alebo sú nútení komunikovať (vyjednávať) s inými (aj v osobnom živote).

Hlavný cieľ kurzu

Naučiť obchodných zástupcov, podnikateľov, manažérov ale aj všetkých, ktorí riadia ľudské zdroje alebo sú nútení pravidelne vyjednávať s inými:

 1. Ako odolať nátlaku počas tvrdého (nekorektného) vyjednávania;
 2. Ako vyjednávať efektívne a účelne;
 3. Ako sa na vyjednávanie pripraviť a ako dosiahnuť výsledok, ktorý si naplánovali;
 4. Ako odhadnúť moc či schopnosti protivníka a prispôsobiť mu vlastné silné stránky.
Podrobný popis obsahovej náplne

Správne vyjednávanie je vecou stratégie, taktiky i okamžitej schopnosti reakcie. Kurz je profilaktikou pre tých, ktorí majú pred vyjednávaním obavy alebo si nedôverujú. Tématicky je rozdelený na tieto časti:

 • Vyjednávanie – čo to je a o čo počas neho ide?;
 • Môžeme alebo nemôžeme v danej chvíli vyjednávať?;
 • Stratégie a taktiky vyjednávania – aký štýl vyjednávania je vhodné v istom kontexte použiť;
 • Analýza schopností, možností (moci) a cieľov vyjednávajúcej protistrany – kto proti nám stojí;
 • Naše vlastné silné, slabé stránky, príležitosti a riziká voči vyjednávajúcej protistrane;
 • Prehľad jednotlivých mäkkých a tvrdých taktík (spôsobov) vyjednávania?
 • Metodický rozbor vyjednávania – etapy vyjednávania. Prečo vyjednávanie vnímať cez etapy? Čo obsahujú a čo počas nich robíme?;
 • Efektivita vyjednávania – ciele, nasadené zdroje, čas a výsledok vyjednávania – ako ich hospodárne manažovať v priebehu vyjednávania tak, aby dosiahnuté výsledky neboli ich plytvaním;
 • Potreby s ktorými do vyjednávania protistrany vstupujú, limity vyjednávania, ústupky, mŕtvy bod vo vyjednávaní a jeho prekonanie, zavádzanie vo vyjednávaní;
 • Správna komunikácia, argumentácia a interpretácia pri vyjednávaní;
 • Čo robia skúsení vyjednávači a čoho sa snažia vyvarovať? Prehľad činností a postojov z repertoáru skúsených vyjednávačov.

Aj keď sa niekto nenarodil ako talentovaný vyjednávač, môže sa ním pomocou dobrých rád a tréningov postupne stať!

Odkaz na www stránku cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/manazment/vyjednavanie/

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, 82005, Bratislava 25
Kontaktné údaje tel: 02/50117731
fax: 02/50117703
e-mail: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského je vzdelávacím a poradenským pracoviskom Univerzity Komenského. Jeho poslaním je zabezpečovať komplexnosť a systémovosť v celoživotnom vzdelávaní, prispievať k rozvoju ľudského potenciálu a tým aj zvyšovať potenciál organizácií. CĎV UK je profilované šírkou existujúcich študijných a vedných odborov trinástich fakúlt Univerzity Komenského.

Svojimi činnosťami: • umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si vzdelanie, prípadne rekvalifikovať sa a získať ďalšie odborné vzdelanie, • poskytuje priestor pre uspokojovanie záujmu občanov o ďalšie vzdelávanie, • podieľa sa na osvojovaní si efektívnych princípov práce moderného manažmentu, • reaguje na potrebu inovácie odborných poznatkov ako dôležitého predpokladu pre zamestnanie sa občanov.

Pod CĎV spadajú nasledovné divízie: • divízia Jazykové centrum

 • ponúka skupinové a individuálne kurzy cudzích jazykov na rôznych úrovniach, podľa potrieb účastníkov
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/jcuk/index.htm

• divízia Inštitút vzdelávania a kariérových služieb

 • ponúka široký výber poradenských, vzdelávacích a informačných služieb, napr. poradenstvo pre absolventov vysokých škôl, sprostredkovanie zamestnania a rozvojové, rekvalifikačné, špecializačné kurzy
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/sucasti_uk/CDCV/index.htm

• divízia Univerzita tretieho veku

 • organizuje záujmové nekvalifikačné štúdium s jednotným všeobecným základom a neskoršími špecializáciami pre všetkých ľudí nad 50 rokov
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/UTV/index.html

• divízia Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov

 • ponúka programy výučby slovenského jazyka pre záujemcov o štúdium na vysokej škole na Slovensku zo zahraničia, ako aj kurzy slovenčiny pre všetkých zahraničných hostí, ktorí by ju radi ovládali a vystavuje certifikát o úrovni zvládnutia slovenčiny na základe testovania jazykových kompetencií
 • viac informácií na: http://www.ujop.sk

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Komunikácia

super 1. LEADERSHIP (vedenie, delegovanie a koučing)
MEGA Education s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
super 2. PSYCHOLÓGIA OBCHODNEJ KOMUNIKÁCIE A PREDAJA NA ZÁKLADE TYPOLÓGIE
MEGA Education s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 3. Vedenie hodnotiacich rozhovorov
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
odporúčaný rozsah 16 hodín
Bratislava 1
top 4. Telefonická komunikácia pre Service Desk
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 5. AKO USPIEŤ NA PRACOVNOM POHOVORE
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
odporúčaný rozsah
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.187s
design: widegrafik.