VYJEDNÁVANIE

Kurz organizuje spoločnosť: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 140 €
Cena s 20% DPH 168 €
Miesto konania kurzu Odbojárov 10/a, 831 04, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová
tel: +421 2 50 11 77 02
mobil: +421 911 717 713
e-mail: barbora.klenovicova@cdv.uniba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Obchodní zástupcovia, podnikatelia, manažéri a všetci, ktorí riadia ľudské zdroje alebo sú nútení komunikovať (vyjednávať) s inými (aj v osobnom živote).

Hlavný cieľ kurzu

Naučiť obchodných zástupcov, podnikateľov, manažérov ale aj všetkých, ktorí riadia ľudské zdroje alebo sú nútení pravidelne vyjednávať s inými:

 1. Ako odolať nátlaku počas tvrdého (nekorektného) vyjednávania;
 2. Ako vyjednávať efektívne a účelne;
 3. Ako sa na vyjednávanie pripraviť a ako dosiahnuť výsledok, ktorý si naplánovali;
 4. Ako odhadnúť moc či schopnosti protivníka a prispôsobiť mu vlastné silné stránky.
Podrobný popis obsahovej náplne

Správne vyjednávanie je vecou stratégie, taktiky i okamžitej schopnosti reakcie. Kurz je profilaktikou pre tých, ktorí majú pred vyjednávaním obavy alebo si nedôverujú. Tématicky je rozdelený na tieto časti:

 • Vyjednávanie – čo to je a o čo počas neho ide?;
 • Môžeme alebo nemôžeme v danej chvíli vyjednávať?;
 • Stratégie a taktiky vyjednávania – aký štýl vyjednávania je vhodné v istom kontexte použiť;
 • Analýza schopností, možností (moci) a cieľov vyjednávajúcej protistrany – kto proti nám stojí;
 • Naše vlastné silné, slabé stránky, príležitosti a riziká voči vyjednávajúcej protistrane;
 • Prehľad jednotlivých mäkkých a tvrdých taktík (spôsobov) vyjednávania?
 • Metodický rozbor vyjednávania – etapy vyjednávania. Prečo vyjednávanie vnímať cez etapy? Čo obsahujú a čo počas nich robíme?;
 • Efektivita vyjednávania – ciele, nasadené zdroje, čas a výsledok vyjednávania – ako ich hospodárne manažovať v priebehu vyjednávania tak, aby dosiahnuté výsledky neboli ich plytvaním;
 • Potreby s ktorými do vyjednávania protistrany vstupujú, limity vyjednávania, ústupky, mŕtvy bod vo vyjednávaní a jeho prekonanie, zavádzanie vo vyjednávaní;
 • Správna komunikácia, argumentácia a interpretácia pri vyjednávaní;
 • Čo robia skúsení vyjednávači a čoho sa snažia vyvarovať? Prehľad činností a postojov z repertoáru skúsených vyjednávačov.

Aj keď sa niekto nenarodil ako talentovaný vyjednávač, môže sa ním pomocou dobrých rád a tréningov postupne stať!

Odkaz na www stránku cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/manazment/vyjednavanie/

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, 82005, Bratislava 25
Kontaktné údaje tel: 02/50117731
fax: 02/50117703
e-mail: cdv@rec.uniba.sk
web: www.cdv.uniba.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského je vzdelávacím a poradenským pracoviskom Univerzity Komenského. Jeho poslaním je zabezpečovať komplexnosť a systémovosť v celoživotnom vzdelávaní, prispievať k rozvoju ľudského potenciálu a tým aj zvyšovať potenciál organizácií. CĎV UK je profilované šírkou existujúcich študijných a vedných odborov trinástich fakúlt Univerzity Komenského.

Svojimi činnosťami: • umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si vzdelanie, prípadne rekvalifikovať sa a získať ďalšie odborné vzdelanie, • poskytuje priestor pre uspokojovanie záujmu občanov o ďalšie vzdelávanie, • podieľa sa na osvojovaní si efektívnych princípov práce moderného manažmentu, • reaguje na potrebu inovácie odborných poznatkov ako dôležitého predpokladu pre zamestnanie sa občanov.

Pod CĎV spadajú nasledovné divízie: • divízia Jazykové centrum

 • ponúka skupinové a individuálne kurzy cudzích jazykov na rôznych úrovniach, podľa potrieb účastníkov
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/jcuk/index.htm

• divízia Inštitút vzdelávania a kariérových služieb

 • ponúka široký výber poradenských, vzdelávacích a informačných služieb, napr. poradenstvo pre absolventov vysokých škôl, sprostredkovanie zamestnania a rozvojové, rekvalifikačné, špecializačné kurzy
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/sucasti_uk/CDCV/index.htm

• divízia Univerzita tretieho veku

 • organizuje záujmové nekvalifikačné štúdium s jednotným všeobecným základom a neskoršími špecializáciami pre všetkých ľudí nad 50 rokov
 • viac informácií na: http://www.uniba.sk/UTV/index.html

• divízia Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov

 • ponúka programy výučby slovenského jazyka pre záujemcov o štúdium na vysokej škole na Slovensku zo zahraničia, ako aj kurzy slovenčiny pre všetkých zahraničných hostí, ktorí by ju radi ovládali a vystavuje certifikát o úrovni zvládnutia slovenčiny na základe testovania jazykových kompetencií
 • viac informácií na: http://www.ujop.sk

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Komunikácia

super 1. UMENIE RIEŠENIA KONFLIKTOV A NÁROČNÝCH SITUÁCIÍ
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
super 2. PROFESIONÁLNA ASISTENTKA/ ASISTENT + CERTIFIKÁT
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
BRATISLAVA
super 3. UMENIE PROFESIONÁLNEJ PREZENTÁCIE
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 4. Ako zvýšiť presvedčivosť prejavu a svoje prezentačné zručnosti
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Slovensko
top 5. Multikultúrna komunikácia
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava 1

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.099s
design: widegrafik.