ODBORNÁ SPRÁVA REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV - Archivácia

Kurz organizuje spoločnosť: Agentúra TEMPO, s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 55 €
Cena s 20% DPH 66 €
Miesto konania kurzu garni* G HOTEL Bratislava, Košická 52, 821 08, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Tomáš Polák
tel: 041/562 18 10, 041/562 15 77
mobil: 0910 780 619, 0903 544 777
fax: 041/562 18 10
e-mail: office@tempo.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Seminár je určený všetkým, ktorí pochopili dôležitosť budovania vlastného informačného systému a potrebu odbornej a kvalitnej starostlivosti o dokumenty.

Hlavný cieľ kurzu

V oblasti správy dokumentov dochádza v roku 2015 k úpravám, a to prostredníctvom dvoch legislatívnych opatrení:

 • novelou zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • novou vyhláškou MV SR o výkone správy registratúry orgánov verejnej moci.
Podrobný popis obsahovej náplne

AKTUÁLNE ZMENY V SPRÁVE DOKUMENTOV NA SLOVENSKU

 • Novela zákona o archívoch a registratúrach
 • Nová vyhláška MV SR o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci
 • Nové registratúrne poriadky a registratúrne plány

Výklad ustanovení nových právnych predpisov a z nich pre pôvodcov registratúry vyplývajúcich povinností

Návod na jednoduché spracovanie nového registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu v súlade s novou vyhláškou MV SR

Cieľ seminára

V oblasti správy dokumentov dochádza v roku 2015 k úpravám, a to prostredníctvom dvoch legislatívnych opatrení:

 • novelou zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • novou vyhláškou MV SR o výkone správy registratúry orgánov verejnej moci.

PROGRAM

 • legislatíva platná pre oblasť správy registratúry – výklad ustanovení návrhu novely zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (s účinnosťou 1. 7. 2015)
 • výklad ustanovení návrhu vyhlášky MV SR o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci,
 • nová metodika v oblasti správy registratúry
 • špecifiká manipulácie s elektronickými dokumentmi
 • riešenie Vašich konkrétnych otázok
Odkaz na www stránku www.tempo.sk/c-198/odborna-sprava-registraturnych-zaznamov-archivacia/
Lektor Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Agentúra TEMPO, s.r.o.
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Jánošíkova 1, 1001, Žilina
Kontaktné údaje tel: 041 5621 577, 041 5621 810, 0903 544 777
fax: 041 562 18 10
e-mail: tempo@tempo.sk
web: www.tempo.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

AGENTÚRA TEMPO člen Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR pre Vás pripravuje

Semináre > Tréningy /soft skills/ – akreditácia MŠ SR > Interné vzdelávanie pre firmy

SEMINÁRE – z oblasti legislatívy, ekonomiky, pracovnoprávnych vzťahov, daňovníctva a verejných financií.

Monitorujeme aktuálnu legislastívu – Príklady z praxe – Kvalitní lektori

TRÉNINGY – sa zameriavajú na osobnostný rozvoj účastníkov v oblasti komunikácie a manažérskych zručností ( soft skills ). Výcviky sú realizované v malých skupinách , umožňujú lepšiu koncentráciu a kontakt s lektorom.

pre personalistov > pre asistentky pre obchodníkov > pre manažérov > pre ekonómov, controllerov

INTERNÉ ŠKOLENIA – zabezpečujeme interné školenia pre väčší počet klientov z jednej spoločnosti na vybranú tému s možnosťou dohody miesta konania, termínu, a obsahovej náplne školenia .

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Pracovné, obchodné a daňové právo

top 1. Opravné prostriedky v rekodifikovanom civilnom procese
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 2. Nový Autorský zákon č. 185/2015 Z.z. - zmeny a aplikačné problémy pri…
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 3. Právne vzťahy k nehnuteľnostiam
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 4. Ostatná novela exekučného zákona - najdôležitejšie zmeny a aplikačné…
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 5. Vzťahy so zahraničnými obchodnými spoločnosťami a ich pôsobenie na…
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.079s
design: widegrafik.