ODBORNÁ SPRÁVA REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV - Archivácia

Kurz organizuje spoločnosť: Agentúra TEMPO, s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 55 €
Cena s 20% DPH 66 €
Miesto konania kurzu garni* G HOTEL Bratislava, Košická 52, 821 08, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Tomáš Polák
tel: 041/562 18 10, 041/562 15 77
mobil: 0910 780 619, 0903 544 777
fax: 041/562 18 10
e-mail: office@tempo.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Seminár je určený všetkým, ktorí pochopili dôležitosť budovania vlastného informačného systému a potrebu odbornej a kvalitnej starostlivosti o dokumenty.

Hlavný cieľ kurzu

V oblasti správy dokumentov dochádza v roku 2015 k úpravám, a to prostredníctvom dvoch legislatívnych opatrení:

 • novelou zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • novou vyhláškou MV SR o výkone správy registratúry orgánov verejnej moci.
Podrobný popis obsahovej náplne

AKTUÁLNE ZMENY V SPRÁVE DOKUMENTOV NA SLOVENSKU

 • Novela zákona o archívoch a registratúrach
 • Nová vyhláška MV SR o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci
 • Nové registratúrne poriadky a registratúrne plány

Výklad ustanovení nových právnych predpisov a z nich pre pôvodcov registratúry vyplývajúcich povinností

Návod na jednoduché spracovanie nového registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu v súlade s novou vyhláškou MV SR

Cieľ seminára

V oblasti správy dokumentov dochádza v roku 2015 k úpravám, a to prostredníctvom dvoch legislatívnych opatrení:

 • novelou zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • novou vyhláškou MV SR o výkone správy registratúry orgánov verejnej moci.

PROGRAM

 • legislatíva platná pre oblasť správy registratúry – výklad ustanovení návrhu novely zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (s účinnosťou 1. 7. 2015)
 • výklad ustanovení návrhu vyhlášky MV SR o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci,
 • nová metodika v oblasti správy registratúry
 • špecifiká manipulácie s elektronickými dokumentmi
 • riešenie Vašich konkrétnych otázok
Odkaz na www stránku www.tempo.sk/c-198/odborna-sprava-registraturnych-zaznamov-archivacia/
Lektor Mgr. Mária MRIŽOVÁ, PhD.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Agentúra TEMPO, s.r.o.
Člen AIVD SR
Adresa sídla spoločnosti Jánošíkova 1, 1001, Žilina
Kontaktné údaje tel: 041 5621 577, 041 5621 810, 0903 544 777
fax: 041 562 18 10
e-mail: tempo@tempo.sk
web: www.tempo.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

AGENTÚRA TEMPO člen Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR pre Vás pripravuje

Semináre > Tréningy /soft skills/ – akreditácia MŠ SR > Interné vzdelávanie pre firmy

SEMINÁRE – z oblasti legislatívy, ekonomiky, pracovnoprávnych vzťahov, daňovníctva a verejných financií.

Monitorujeme aktuálnu legislastívu – Príklady z praxe – Kvalitní lektori

TRÉNINGY – sa zameriavajú na osobnostný rozvoj účastníkov v oblasti komunikácie a manažérskych zručností ( soft skills ). Výcviky sú realizované v malých skupinách , umožňujú lepšiu koncentráciu a kontakt s lektorom.

pre personalistov > pre asistentky pre obchodníkov > pre manažérov > pre ekonómov, controllerov

INTERNÉ ŠKOLENIA – zabezpečujeme interné školenia pre väčší počet klientov z jednej spoločnosti na vybranú tému s možnosťou dohody miesta konania, termínu, a obsahovej náplne školenia .

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Pracovné, obchodné a daňové právo

super 1. Ochrana osobných údajov
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 6 hodín
Bratislava
super 2. Mzdy a personalistika 2017/2018 (Ročné zúčtovanie, zmeny v mzdovej…
EDUCO – CONSULT s.r.o.
odporúčaný rozsah
Košice, Žilina,
super 3. Dane a účtovníctvo 2017/2018 (Novely daň. zákonov, daňové a účtovné…
EDUCO – CONSULT s.r.o.
odporúčaný rozsah
Košice, Žilina,
super 4. NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV + CERTIFIKÁT
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 5. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE K 31.12.2017
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.090s
design: widegrafik.