Daňová a účtovná závierka právnickej osoby za rok 2016 + novely zákonov o dani z príjmov, DPH, účtovníctve, daňového poriadku od 1.1.2017 - 4 témy = 4 lektori -last minute

Kurz organizuje spoločnosť: Agentúra PRO

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH) 59,90 €
Poznámka k cene +3,50 eur - doplatok za teplý obed v prípade záujmu (tí, ktorí si nedoplatia obed dostanú bagetu)
Miesto konania kurzu Bratislava - COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 1496/25, 821 01 Bratislava - Ružinov, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Ľubica Stanovská
mobil: 0905/795501
e-mail: info@agenturapro.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

účtovníci, audítori, daňoví poradcovia, podnikatelia

Hlavný cieľ kurzu

zmeny v zákonoch súvisiace s uzatvorením účtovného obdobia 2016 podnikateľských subjektov v SR platné od 1.1.2016 + zmeny od 1.1.2017

Podrobný popis obsahovej náplne
 • Zákon o účtovníctve (9:00 – 10:00)

účtovná závierka za rok 2016

 • Daňový poriadok (10:00–10:30)

Vytýkacie konanie po novom (§17 ) Zmeny v predbežnom opatrení (§ 50) Sprísnené podmienky podávania námietok zaujatosti (§ 60) Nový inštitút – Skrátené vyrubovacie konanie (vyrubovací rozkaz § 68a) Ostatné nadväzujúce zmeny a legislatívno-technické zmeny v Daňovom poriadku

 • Daň z príjmov (11:15 – 13:45)

3.1. Zmeny v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.) z pohľadu PO (právnických osôb) s účinnosťou pre rok 2016

 • Zákon č. 180/2014 Z. z. (daň z prímov zo závislej činnosti)
 • Zákon č. 79/2015 Z. z. (zrážková daň z príjmov za výkup odpadu)
 • Zákon č. 235/2015 Z. z. (definícia daňového výdavku, daňovník nezmluvného štátu, prijaté dary a pravidlá proti zneužívaniu, prijaté podiely na zisku, oslobodené príjmy, transferové oceňovanie, zmeny vyvolané zrušením reprodukčnej obstarávacej ceny, daňová vstupná cena finančného majetku, pohľadávky, záväzky, daňová licencia, zmeny v dani vyberanej zrážkou, peňažné a nepeňažné plnenia vyplácané od držiteľa k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a i.)
 • Zákon č. 361/2015 Z. z. (investičný fond s premenlivým ZI)
 • Zákon č. 375/2015 Z. z. (zrušenie FNM)
 • Zákon č. 437/2015 Z. z. (finančné inštitúcie)
 • Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe (sponzorské v športe a jeho vplyv na základ dane z príjmov u sponzora a sponzorovaného)

3.2 Informácie v súvislosti s daňovým priznaním 3.3. Informácie o zmenách zákona o dani z príjmov od 1.1.2017 3.4. diskusia

 • DPH (14:00 – 16:00)

informácia o novele zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2017 povinnosti platiteľov v poslednom zdaňovacom období roka 2016 diskusia

Odkaz na www stránku agenturapro.sk
Lektor Ing.M.Dimitrovová-daň z príjmov Ing. M.Horváthová, MFSR, metodik účtovníctva, audítor, Ing. Ľ.Kožíková-DPH, Ing. Ivaničová - MF SR-správa daní,

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Agentúra PRO
Adresa sídla spoločnosti Lisovňa 27, 831 06, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 0905795501
e-mail: info@agenturapro.sk
web: www.agenturapro.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

organizovanie školení a seminárov

Referencie Compta Servise s.r.o.
SIMTEC, spol.s r.o.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Daň z príjmu PO

top 1. Daňové a nedaňové náklady
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 6 hodín
Bratislava
top 2. Daň z príjmov právnických osôb za rok 2016 a zmeny od 1.1.2017 …
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 3. Kurz podvojného účtovníctva
EDU-LAND s.r.o.
odporúčaný rozsah 40 hodín
Bratislava
top 4. Problémy účtovania najmä z daňového hľadiska
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 5. Ročné zúčtovanie dane za rok 2014 + súhrn zmien v mzdovej a…
Pro scholaris
odporúčaný rozsah
Žilina

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.070s
design: widegrafik.