Daňové priznanie PO za 2016+novely od 1.1.2017- Ing.Dimitrovová

Kurz organizuje spoločnosť: Agentúra PRO

Školenie pre verejnosť

Cena (neplatca DPH) 44 €
Poznámka k cene +3,50 eur - doplatok za teplý obed v prípade záujmu (tí, ktorí si nedoplatia obed dostanú bagetu)
Miesto konania kurzu Miesto konania: COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 1496/25, 821 01 Bratislava – Ružinov, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Ľubica Stanovská
tel: 0905/795501
mobil: 0905/795501
e-mail: info@agenturapro.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

účtovníci, podnikatelia, audítori, daňoví poradcovia

Hlavný cieľ kurzu

vyplnenie daňového priznania za rok 2016 zmeny v zákone o daniach z príjmov platné od 1.1.2017

Podrobný popis obsahovej náplne

Témy školenia

1. Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2016

 • Povinnosť podať daňové priznanie
 • Určenie zdaňovacieho obdobia
 • Lehota na podanie, predlžovanie lehoty na podanie
 • Tlačivo
 • Opravné, dodatočné daňové priznanie

2. Komplexný príklad zisťovania základu dane (daňovej straty) PO a výpočtu dane za zdaňovacie obdobie 2016:

 • Úpravy základu dane podľa § 17 zákona o dani z príjmov (transferové oceňovanie, náklady po zaplatení, zmarené investície, inventarizačné prebytky, dotácia na odpisovaný hmotný majetok, opravy chýb minulých účtovných období, porušenie podmienok finančného prenájmu, nezaplatené záväzky, duálne vzdelávanie,…)
 • Daňové a nedaňové výdavky (pohľadávky, prevod cenných papierov a obchodných podielov, PHL, členské príspevky, provízie, reklamné predmety, manká a škody, rezervy, odpisy majetku, vyradenie majetku, pravidlá nízkej kapitalizácie,…)
 • Príjmy a zdaniteľné príjmy (podiely na zisku, príjmy vylúčené z predmetu dane, oslobodené od dane, …)
 • Odpočet nákladov na výskum a vývoj
 • Medzinárodné zdaňovanie, eliminácia dvojitého zdanenia
 • Umorovanie daňovej straty
 • Výpočet dane, platenie dane
 • Daňová licencia a jej zápočet

3. Preddavky na daň z príjmov PO 4. Poukazovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely 5. Prípady z praxe, interaktívna diskusia v priebehu seminára 6. Informácie k zmenám zákona o dani z príjmov účinným od 1.1.2017

Odkaz na www stránku agenturapro.sk
Lektor Ing. Mária Dimitrovová, Finančná správa SR (odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov)

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Agentúra PRO
Adresa sídla spoločnosti Lisovňa 27, 831 06, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 0905795501
e-mail: info@agenturapro.sk
web: www.agenturapro.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

organizovanie školení a seminárov

Referencie Compta Servise s.r.o.
SIMTEC, spol.s r.o.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Účtovníctvo a dane

super 1. DPH, DzP, Daňový poriadok – Zmeny od 1. 1. 2018
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Banská Bystrica
super 2. Vysielanie zamestnancov na práce v EÚ a zamestnávanie cudzincov
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Trenčín
super 3. DPH – Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Banská Bystrica
super 4. Daň z príjmov - novely 2017,2018-Ing. Mária Dimitrovová
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
super 5. Cestovné náhrady
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Banská Bystrica

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.074s
design: widegrafik.