Preškolenie interných audítorov systémov manažérstva informačnej bezpečnosti podľa STN ISO/IEC 27001:2014

Kurz organizuje spoločnosť: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 90 €
Cena s 20% DPH 108 €
Miesto konania kurzu pobočka Bratislava, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Gabriela Barzíková
tel: +421 2 48291271
mobil: +421 903 580 019
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz je určený pre osoby pracujúce v oblasti systémov manažérstva informačnej bezpečnosti, ktorí zastávajú funkciu interný audítor pre SMIB.

Hlavný cieľ kurzu

Objasniť rozdiely a námety na aplikáciu nových požiadaviek normy do zavedených systémov riadenia informačnej bezpečnosti vyplývajúcich z revízie normy STN ISO/IEC 27001:2014.

Podrobný popis obsahovej náplne
  • Výklad nových požiadaviek normy STN ISO/IEC 27001:2014 na SMIB, vyplývajúcich z revízie normy
  • Vysvetlenie rozdielov a námety na aplikáciu nových požiadaviek normy do zavedených SMIB
  • Výskyt a riešenie najčastejších nezhôd v SMIB podľa skúseností z certifikačných auditov
Odkaz na www stránku www.tuv-sud.com/slovakia/sk
Typ a platnosť osvedčenia Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré oprávňuje účastníka kurzu vykonávať interné audity
Rokovací jazyk a tlmočenie slovenský
Lektor Ing. Stanislav Kmeť, PhD.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Jašíkova 6, 821 03, Bratislava
Kontaktné údaje tel: + 42 1 (0) 2 48291271
fax: + 42 1 (0) 2 4829 1266
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: http://www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je členom skupiny TÜV SÜD, svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb s dlhoročnou tradíciou. V slovenskom podnikateľskom prostredí pôsobí ako:

Certifikačný orgán systémov riadenia kvality, EMS,SM BOZP, HACCP, BP

Certifikačný orgán výrobkov

Inšpekčný orgán typu A

Autorizovaná osoba SKTC-175, Notifikovaná osoba NB 1353, NB 0036

Oprávnená právnická osoba OPO-000001–07

Oprávnená vzdelávacia organizácia BOZP pre VTZ tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické pre vzdelávanie a overovanie spôsobilosti osôb na obsluhu, opravy, revízie VTZ

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Manažment procesov a činností

super 1. SPC I - Štatistické metódy riadenia procesov
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 3 dni
Bratislava
super 2. Interný audítor SMK pre automobilový priemysel podľa IATF 16949:2016 …
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 3. MASTER ŠTÚDIUM priemyselného inžinierstva
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 37 dní
Žilina
top 4. Kurz interný audítor systému environmentálneho manažérstva (SEM)…
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 5. Six Sigma Green Belt Training
FBE Bratislava s.r.o.
odporúčaný rozsah 80 hodín
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.060s
design: widegrafik.