KALKULÁCIE A CENOTVORBA

Kurz organizuje spoločnosť: MENTIS s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 200 €
Cena s 20% DPH 240 €
Miesto konania kurzu Pečnianska 3, 85101, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 16 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ladislav Rau
tel: 02/63452329
mobil: 0904683626
fax: 02/63452329
e-mail: mentis@mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a pracovníkom, ktorí majú pred sebou profesionálny postup, či už s technickým, alebo ekonomickým vzdelaním, ktorí potrebujú získať, alebo doplniť si kvalifikáciu v oblasti podnikového riadenia a rozvinúť svoje manažérske vedomosti a zručnosti. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre vašu firmu i pre vašu profesionálnu kariéru.

Účastníci na konci kurzu budú vedieť:

 • Čo je to nákladové riadenie firmy pomocou najmodernejších nástrojov controllingu.
 • Ako optimalizovať náklady pomocou operatívnych a strategických nástrojov controllingu.
 • Čo je to Target Costing.
 • Ako znižovať náklady pomocou Hodnotovej analýzy.
 • Ako využiť Activity Based Costing (ABC) a Balanced ScoreCard (BSC) na znižovanie nákladov
 • Čo je to ZBB.
 • Viaceré ďalšie moderné a účinné nástroje znižovania nákladov.
Hlavný cieľ kurzu

Žiadny podnik si v dnešnej dobe nemôže dovoliť nekontrolovať nákladovú stránku podnikania. Skoršie racionalizačné projekty sa zameriavali viac na krátkodobé znižovanie nákladov a negenerovali žiadny trvalejší úspech. Všetky racionálne zmýšľajúce podniky však potrebujú zabezpečiť svoju dlhotrvajúcu existenciu čo podporuje okrem operatívneho stále viac aj strategický pohľad na nákladové riadenie firmy.

Podrobný popis obsahovej náplne
 • Vymedzenie pojmov;
 • Problematika nákladového manažmentu;
 • Produktívne a neproduktívne náklady; Členenie nákladov;
 • Druhové členenie nákladov pre interné a externé potreby firmy a ich význam;
 • Kalkulačné členenie nákladov pre účely cenotvorby, pre potreby plánovania a riadenia; (priame, nepriame náklady, réžie, výpočet HZS, tvorba interných a externých cenníkov; kalkulácia ceny za km jazdy autom, za človekohodinu, za strojovú hodinu; kalkulácia zákazky); metodika tvorby cien;
 • Výkonové členenie nákladov pre potreby kapacitného plánovania firmy a pre rýchle rozhodovanie; (fixné a variabilné náklady, výpočet nulového bodu – bodu zvratu; prevádzková páka; a pod.);
 • Strediskové členenie nákladov (motivácia a stimulácia);
 • Procesne orientovaná organizácia a znižovanie nákladov;
 • Optimalizácia nákladov;
 • Zero Based Budgeting (ZBB);
 • Hodnotová analýza;
 • Controlling logistiky;
 • Procesné členenie nákladov (mapovanie procesov, cena procesu, využitie ABC metódy na riadenie nákladov a pracovného kapitálu vo firme);
 • Využitie BSC pri znižovaní nákladov;
 • Target Costing;
 • Cost Benchmarking;
 • Riadenie nákladov vo finančnej oblasti;
 • Riadenie nákladov v oblasti majetku;
 • Operatívne cesty znižovania existujúcich nákladov a racionalizácia práce;
 • Strategické cesty významného znižovania nákladov vo firme.
Odkaz na www stránku www.mentis.sk/kalkulacie_cenotvorba.html

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť MENTIS s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Pečnianska 3, 85101, Bratislava
Kontaktné údaje tel: 02/63452329
fax: 02/63452329
e-mail: mentis@mentis.sk
web: www.mentis.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Vzdelávanie v ekonomickej oblasti – poradenstvo

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Finančná analýza

top 1. Nákladový controlling v praxi
Agentúra TEMPO, s.r.o.
odporúčaný rozsah 18 hodín
Bratislava
top 2. EXCEL - ŠPECIÁL PRE CONTROLLING (EXCEL NIELEN PRE CONTROLLEROV A…
MENTIS s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Bratislava
top 3. FINANČNÁ ANALÝZA FIRMY
Statis, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava Dúbravka
top 4. Znížili ste už naozaj všetky zbytočné náklady? Total Cost of…
MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia
odporúčaný rozsah 8 hodín
Slovensko
top 5. Financial Analysis
MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia
odporúčaný rozsah 8 hodín
Slovensko

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2018 Všetky práva vyhradené, 0.107s
design: widegrafik.