Interný audítor ISMS podľa normy ISO/IEC 27001:2013

Kurz organizuje spoločnosť: VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Vyberte si termín, ktorý Vám najviac vyhovuje:
15.3 - 16.3.2017 (uzávierka termínu 08.03.2017 (Bratislava))
28.3 - 29.3.2017 (uzávierka termínu 21.03.2017 (Košice))
Cena bez DPH 190 €
Cena s 20% DPH 228 €
Poznámka k cene V cene je zahrnuté :študijné materiály, obed, osvedčenie
Miesto konania kurzu Letná 27, 040 01, Košice

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 16 hodín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Slávka Skurkaiová
mobil: +421949050719
e-mail: training@vincotte.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Kurz interného audítora ISMS je vhodný pre vedenie a manažérov spoločností, ktoré sa rozhodli zabezpečiť ochranu svojich informácií, manažérov informačnej bezpečnosti, manažérov kvality. Pre tých, ktorí sa chystajú alebo už majú zavedený systém ISMS.

Hlavný cieľ kurzu

Porozumieť požiadavkám novej revízie normy pre systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2013.Vysvetlenie zmien oproti starej revízii z roku 2005.Prechod zo starej na novú revíziu normy. Naučiť sa všetko o predmete vnútorného auditu systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 27001:2013 a ISO 19011:2011.

Podrobný popis obsahovej náplne
 • Úvod kurzu – predstavenie
 • ISMS – prečo, čo to je?
 • ISO 27001:2013: Účel a požiadavky, zmeny oproti norme ISO 27001:2005
 • Kompatibilita s inými normami systémov manažérstva
 • Opatrenia na riadenie rizík
 • Kvíz a diskusia
 • Prečo audit, čo je to audit ?
 • Vykonávanie auditu – prípadová štúdia
 • Písanie správ, komunikácia a následný audit
 • Test
 • Vyhodnotenie, zhrnutie a záver kurzu
Odkaz na www stránku www.vincotte.sk
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti.
Lektor Ing. Peter Štefánik, RNDr. Karol Marsina

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Letná 27, 040 01, Košice
Kontaktné údaje tel: +421 948 034 135
e-mail: vincotte@vincotte.sk
web: www.vincotte.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Ponúkame komplexné služby v oblasti certifikácie manažérskych systémov. Certifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001, certifikácia systému enviromentálneho manažérstva podľa ISO 14001, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti práce podľa OHSAS 18001, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001, certifikácia systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa ISO/TS 16949, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa ISO 22000. Spoločnosť vykonáva základné školenia o jednotlivých systémoch, školenia pre interných aj externých audítorov a školenia na zavádzanie týchto systémov. Naše služby zahŕňajú testy a merania v oblasti životného prostredia. Meranie emisií, overovanie správ CO2, optimalizácia spôsobu bilančného výpočtu množstva emisií skleníkových plynov, odhaľovanie azbestu, meranie hluku a nedeštruktívne skúšky zvarov.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Kvalita

top 1. Preškolenie interných audítorov na novú revíziu normy ISO 9001:2015
VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.
odporúčaný rozsah 8 hodín
Košice/Bratislava
top 2. Interný audítor pre integrovaný systém manažérstva, kurz ( Bratislava…
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
top 3. Požiadavky normy EN ISO 22000 na systémy manažérstva bezpečnosti…
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 4. Preškolenie interných audítorov systému environmentálneho manažérstva…
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 5. Riadenie projektov podľa VDA
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Piešťany

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.133s
design: widegrafik.