SILA SEBAMOTIVÁCIE - Sebarealizácia, sebauplatnenie, zmysel existencie (max 4 účastníci)

Kurz organizuje spoločnosť: Espiral, s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Školenie sa skladá z týchto vzájomne nadväzujúcich modulov:
19.1 - 20.1.2018 (1. termín: max 4 účastníci)
2.2 - 3.2.2018 (2. termín: max 4 účastníci)
16.2 - 17.2.2018 (3. termín: max 4 účastníci)
Cena (neplatca DPH) 310 €
Poznámka k cene Pri objednaní celého balíčka (3x 2-dňové workshop-y), cena á 220,-€/1 os.
Miesto konania kurzu Priemyselná 8 (office), 821 09, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Erika Feketová - garant workshop-ov
tel: +421 903 221 950
mobil: +421 903 221 950
e-mail: erika.feketova@espiral.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Pre každého, kto má nezodpovedané otázky v nasledujúcich oblastiach a hľadá východisko:

 • Sebarealizácia, sebauplatnenie, zmysel existencie
 • Výber vhodného zamestnania
 • Výber vhodného partnera
 • Vzťahy, rodina, deti
 • Work-life balance
 • Hobby a iné

ÁNO?

Potom Vás srdečne pozývame do skupinových workshop-ov, určených na prebudenie a nabudenie, pre získanie pevnej pôdy pod nohami a osobnej flexibility.

Nenecháme Vás zotrvávať v ťažkostiach, v ktorých ste uviazli.

Budeme Vašim sprievodcom v bezpečnom prostredí a umožníme Vám uvidieť jednotlivé situácie z iných uhlov pohľadu, objaviť možné riešenia aj náročných situácií a problémov. Pomôžeme Vám pochopiť skryté súvislosti, odhaliť vnútorné, či vonkajšie prekážky a dynamiku vzťahov v rodine, v práci, či inej skupine alebo systéme, ktorá je vedomiu utajovaná a teda ju nie je jednoduché (najmä sami pred sebou) pomenovať slovami.

Spozorujete nové možnosti a postupy ako dosiahnuť svoje ciele, znova získate, alebo nadobudnete schopnosť vlastnej motivácie, získate vnútorný pokoj, či iný želaný stav.

Zjednodušene, budeme tu pre Vás, aby ste za našej podpory dokázali uvidieť, rozpoznať a pomenovať svoju situáciu, určili si strategické kroky a vykročili k Vašim novo nastaveným cieľom a snom, smerom k zmysluplnému, naplnenému životu.

Pomôžeme Vám vystúpiť z pomyselného začarovaného kruhu, aby ste mohli začať žiť život, po akom túžite.

Termíny 3 workshop-ov:

 • 12.-13.8.2017
 • September 2017 (termín bude spresnený, je orientačný)
 • Október 2017 (termín bude spresnený, je orientačný)

Vyzdvihujeme vysoko individuálny a intenzívny prístup, ktorý zabezpečí prenos a udržanie nadšenia pre pozitívne zmeny v myslení a živote. Počet účastníkov do 6 osôb, je plne ideálny.

Miesto konania: Tréningová miestnosť – Espiral, s. r. o. Adresa: Priemyselná 8, v Bratislave , 2. poschodie

Hlavný cieľ kurzu

Ak sa Vám zdá, že niečo máte zmeniť, tak sa Vám to nezdá

~

HĽADÁM SA!?

~

Hľadáte odpovede na otázky v oblastiach: Sebarealizácie, seba uplatnenia, zmyslu svojej existencie?

~

Hľadáte pre seba nové zdroje, silné motivačné faktory, formy ako si veriť a dosahovať úspech?

~

Hľadáte oblasť, v ktorej chcete stabilne a s nadšením pôsobiť a využívať svoje talenty? Nevadí, ak ich dnes nepoznáte…

~

Potom Vás srdečne pozývame do skupinových workshop-ov, určených na prebudenie a nabudenie, pre získanie pevnej pôdy pod nohami a osobnej flexibility.

Budeme tu spolu s Vami:

 • Pri hľadaní a nachádzaní seba
 • Pre všetkých, ktorí cítia, že chcú vo svojom fungovaní niečo zmeniť a potrebujú to uchopiť
 • Pri spoznávaní, pomenovávaní, znovu objavovaní talentov, významných schopností, zručností – dobrá myseľ a bdelý charakter, sú top – kľúčové je efektívne ich využívať
 • Pri hľadaní cesty v seba-rozvoji, hlbšom seba-uplatnení sa v živote
 • Pre ľudí, ktorí zápasia s dlhodobou únavou, vyčerpanosťou na telesnej i duševnej úrovni a chcú vedieť ako sa vyhnúť syndrómu vyhorenia
 • Pri budovaní a rozvíjaní všímavosť , ktorá je kľúčom k dosiahnutiu našich túžob a cieľov – zameranie pozornosti
 • Pri umocňovaní vnútornej disciplíny ako nástroja na smerovanie životodarnej energie
 • Pri odhaľovať, ako víťaziť nad strachmi a obavami – ako využívať všetky dostupné príležitostí na redukovanie stresu
 • Spolumotivovať, inšpirovať, nabádať a posmeľovať pre nové odvážne kroky

Čo získate, do čoho vykročíte?

 • Vyťažíte z problémov príležitosti
 • Naučíte sa opúšťať zónu komfortu a dovolíte si tak napredovať vo svojom živote
 • Podniknete obdivuhodné kroky, aby ste sa vo svojom živote pohli smerom dopredu, posilníte si zmysel svojho života
 • Osvojíte si efektívne plánovanie svojej budúcnosti a zároveň schopnosť žiť a vychutnávať svoj život v prítomnom okamžiku
 • Stanete sa nadšeným a motivovaným pre svoje vzťahy, zdravie, prácu
 • Cez nové poznanie získate nový náhľad na možnosti, ktoré uvidíte pri svojej práci, práci so spolupracovníkmi, vo vzťahoch všeobecne
Podrobný popis obsahovej náplne

~ Byť najlepší – je najväčší nepriateľ toho, ako byť jedinečný ~

3 workshop-y s jednotlivými modulmi, na seba navzájom nadväzujú, majú za úlohu pomôcť účastníkom prerásť samých seba, odstrániť bloky na ceste k celistvosti a pomôcť im objaviť a rozvinúť ich potenciál.

Absolvovanie všetkých modulov nie je podmienkou, je však výhodou.

1. Workshop: ZMENA v PREMENE – porozumieť sám sebe a svojmu príbehu

 • 12.-13.8.2017
 • Počet účastníkov: max 4

Čo potrebujeme pre efektívnu zmenu v našom živote?

 • Vedieť a veriť, že môžeme ovplyvniť a zmeniť svoje správanie a získať účinné zdroje pre zvládanie stresu a náš úspech
 • Pochopiť, že vlastná zmena je spôsobilosť, ktorá sa dá naučiť a zdokonaľovať
 • Vedieť si vytvoriť plán činnosti a vytrvať

Potrebné je uvedomovať si svoju voľbu a byť zodpovedný za svoje činy.

 • Súčasťou je prekvapenie z dielne Lenkaustiky: Arteterapia /Automatická kresba s Lenkou a práca s podvedomím

„Zmena – je najväčšou istotou v živote… Ako i … Najväčšou istotou v živote je to, že ZMENA nastane.“ Ak sa zmeníme, zmení sa svet!“ [Novalis]

2. Workshop: Poďme si rozumieť – porozumieť svetu okolo mňa a získať kontrolu nad svojim životom

Počet účastníkov: max 4

 • Prejdime od myslenia k cíteniu ~ od hovorenia k počúvania ~ od vypočutia k prijatiu ~ od potrieb k spolupatričnosti
 • Koncept nenásilnej komunikácie, ako dôležitej súčasti zrelých rozhodnutí, partnerské rozhovory, pokročilé formy empatie človeka k sebe samému a svojmu okoliu

Súčasťou sú:

 • Pokročilé arteterapeutické metódy, prepájajúce myslenie v kombinácii s intuitívnou tvorivosťou, z dielne Lenkaustiky s Lenkou.
 • 2-hodinový bonusový večer – zážitkové jazdenie s Niki v EquiRelax – Jazdou v sedle prerásť samu/samého seba

Pod vedením Niki a v spolupráci s koníkom Donom, zažijete neopakovateľné chvíle prijatia, vypočutia, uznania a radosť z osobnostného rastu, … zabudnete na okolitý svet a starosti v ňom, svojej duši doprajete pobyt v oáze pokoja, doprajete si uzdravenie, ako po duševnej, tak fyzickej stránke.

3. Workshop: Nezlomná sila seba-motivácie a motivácie, stres manažment

(strhnite svoje okolie pre nadšenie)

Počet účastníkov: max 4

 • Vytváranie pulzujúcich, vibrujúcich a úspešných stratégií, preberanie iniciatívy vo svojom živote
 • Poznanie a riadenie vlastných cieľov, realizácia stratégií a uskutočňovanie plánov, za preberania plnej zodpovednosti
 • Hľadanie vlastných odpovedí na otázky a témy, ktoré rieši jednotlivec sám
 • Najlepšie riešenia sú tie „Vaše“ – maximálne využívanie cenného potenciálu, ktorý má každý v sebe, môže ho využívať naplno a ďalej s ním pracovať
 • Zvládanie vypätej situácie, odbúravanie strachu, stresu, napätia, získanie stability, nadobúdanie vnútornej rovnováhy, ako si zabezpečiť flow

Súčasťou sú:

 • Pokročilé arteterapeutické metódy a ďalšie rozvojové techniky, prepájajúce myslenie v kombinácii s intuitívnou tvorivosťou, z dielne Lenkaustiky s Lenkou.

2 BONUSY s individuálnym prístupom (v individuálnom čase):

 • Koučovanie kariérnych či životných rozhodnutí, podľa vlastného výberu… – 3-hodinové koučovacie sedenie s Erikou
 • Zážitkové jazdenie** s Niki v EquiRelax – „Jazdou v sedle prerásť samu/samého seba“

Rozsah á 2-dňového workshopu:

 1. deň 09:00 – 17:00 hod
 2. deň 09:00 – 17:00 hod

1 hod pauza na obed, drobné prestávky podľa dohody

Forma vzdelávania – zážitkovou formou:

 • Prednáška, mentoring, trénovanie a demonštrácia
 • Diskusia, interakcia, špeciálne cvičenia, úlohy/hry
 • Koučovací prístup

Súčasťou tréningu bude:

 • Tvorivé a bezpečné prostredie pre otvorenú komunikáciu a spätnú väzbu
 • Porozumenie jedinečnosti s tým, že každý môže byť v niečom inom výborný a že spojením síl, môžeme rýchlejšie prísť do cieľa , rozpoznanie silných stránok u seba a uvítanie toho, že „moje slabiny sú tvoje silné stránky a naopak“
 • Spontánne pozitívne medziľudské vzťahy , úcta a podpora

Špeciálne cvičenia, úlohy:

 • Uvoľnia atmosféru, roztopia lady
 • „Rozpohybujú“ energiu v účastníkoch
 • Posilnia schopnosť prirodzenej empatie, tolerancie, verbálnej i neverbálnej komunikácie
 • Posilnia vzájomnú úctu, podporu, dôveru a sebadôveru
 • Ponúknu priestor na riešenie úloh, záťažových situácií, spoluprácu

Ide o vysoko intenzívny rozvojový program, realizovaný zážitkovou interaktívnou formou.

Cena:

 • 2-dňový skupinový workshop(samostatne)310,–€ /os.
 • 3×2-dňový skupinový workshop (220,–€/os), spolu: 660,–€

/nie sme platcami DPH, teda cena je konečná/

Cena zahŕňa:

 • Lektorky
 • Písacie potreby, študijné materiály, vrátane elektronických podkladov slúžiacich pre ďalší seba-rozvoj
 • Celodenné občerstvenie vrátane teplého obeda
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom kurze

V prípade ďalších doplňujúcich otázok, sme plne k dispozícii a veríme, že sa môžeme tešiť na skvelú spoluprácu.

Nie je problém prispôsobiť témy i obsah rozvojového programu priamo v procese, v závislosti od aktuálnych potrieb, situácie, dynamiky skupiny.

Odkaz na www stránku www.espiral.sk/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=20&cntnt01lang=sk_SK…
Typ a platnosť osvedčenia Osvedčenie o úspešnom absolvovaní tém tréningu
Lektor Erika Feketová - lektorka profesijného a osobnostného rozvoja a akreditovaná koučka, Lenka Ondrušová – lektorka kreatívnej a umeleckej tvorby – Arteterapia v osobnostnom rozvoji, Nikola Černá – lektorka zážitkového jazdenia

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Espiral, s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Priemyselná 8, 821 09, Bratislava
Kontaktné údaje tel: +421903221950
e-mail: erika.feketova@espiral.sk
web: www.espiral.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Espiral – Váš partner osobnostného rozvoja a rastu

Vyzdvihujeme vysoko-individuálny a intenzívny prístup, lebo sme denno-denne svedkom, že zabezpečuje dokonalý rozvoj osobnosti, prenos vedomostí, zručností a udrží nadšenie pre pozitívne zmeny, v myslení a aktivitu v živote našich účastníkov.

Našou špecializáciou sú malé skupiny účastníkov, našich tréningov: 1–6 os, my neprednášame, my trénujeme ľudí do praxe, naše rozvojové programy si vyberajú ľudia ako benefit pre seba.

Na trhu sme od roku 2011 a neustále inovujeme, tak aby náš produkt pre našich klientov bol jedinečný, intenzívny, špecifický, so zameraním na vedomosti a zručnosti, tak ako potrebujú: na manažérske, interpersonálne a špeciálne zručnosti, administratívny manažment, ako i zamestnanecké, či osobné vzťahy, work-life balance.

Ide o rozvojový program, realizovaný zážitkovou interaktívnou formou, využívaním účinných koučovacích techník, aplikovaním cvičení a rozvojových hier, za aktívneho prepájania naučeného s praxou.

Pre našich klientov realizujeme vzdelávanie:

 • skupinovo i individuálne
 • pre firmy i záujemcov širokej verejnosti
 • rozvojové programy na objednávku i formou otvorených tréningov

1) Tréningy mäkkých a tvrdých zručností

 • Manažérske zručnosti
 • Špeciálne zručnosti
 • Administratívne zručnosti

2) Workshopy a prednášky, konferencie

 • Motivačné
 • Zážitkové

3) Koučing so špecializáciou na biznis koučing, kariérny a životný koučing

 • Koučing pre Top manažment, výkonnostný koučing
 • Motivácia v pracovnom i osobnom živote
 • Osobný rozvoj a životný štýl
 • Interpersonálne vzťahy

Neodmysliteľnou súčasťou tréningov a koučovania, je:

 • uvoľňovanie a rozvíjanie osobného potenciálu
 • starostlivosť o odbornosť, vnútornú stabilitu a istotu, životnú rovnováhu
 • pochopenie tímovej dynamiky a výkonu
 • schopnosť budovať a podporovať žičlivú atmosféru ako na pracovisku, tak v súkromí
 • krásny a svieži vzhľad, profesionálne, etické vystupovanie

Metodika tréningov je zostavovaná na základe osvedčených skúseností našich profesionálnych lektorov a koučov.

Účastníci tréningov odchádzajú s novou pracovnou i životnou energiou, plní nadšenia a pripravení na zmeny.

Nastupuje sebaistota, sebavedomie, reálne zvládanie stresu a strachov. S ľahkosťou sa púšťajú do budovania vzťahov a rešpektu, podporujú férové prostredie. Nachádzajú šťastie a uspokojenie ako v práci, tak v osobnom živote.

Témy sa opierajú tak ako o výstupy z praxe a kontinuálneho vzdelávania, tak o prevratné metódy vnútornej hry Timothy Gallweya – svetoznámeho poradcu a kouča, tvorcu jedinečného metodologického prístupu k rozvoju osobných a profesijných zručností. Timothy Gallwey je priekopníkom aplikovanej psychológie športu a aplikovanej psychológie korporácií. Je uznávaný ako zakladateľ pojmu Coaching pred viac ako 45 rokmi.

Súčasťou sú prvky know how metódy transpersonálneho koučovania Johna Whitmora – jedného z najvyhľadávanejších európskych koučov jeho čias, orientujúceho sa na uvoľňovanie ľudského potenciálu a zvyšovanie individuálnej výkonnosti.

Koučing je v súčasnej dobe najpoužívanejším nástrojom k ľudskému rozvoju a je tak, ako samostatným pilierom spoločnosti Espiral, tak pomocným nástrojom k namodelovaniu najvhodnejšieho obsahu tréningu, pre každého účastníka individuálne. Koučovanie je realizované akreditovaným profesionálnym koučom ICF, s viac ako 20 ročnou praxou práce s ľuďmi.

Tréningy sú šité na mieru a organizované za účelom dosahovania výnimočných požadovaných výsledkov, prihliadajúc na osobnostný potenciál ako i aktuálne vedomosti a zručnosti, každého z účastníkov.

Obľúbenou „jahôdkou na torte“ (môže byť aj pre Vás), je poradenstvo profesionálnej vizážistky a štylistky, kde pod drobnohľadom skúsenej odborníčky, nie len na ženskú krásu, získa účastník tréningu tie správne návyky v starostlivosti o seba. (V závere vyhotoví profesionálne biznis fotografie talentovaná fotografka.)

Najdôležitejšia zákonitosť, ktorá stojí za každým úspechom, je neustále získavanie vedomostí, zručností a skúseností. Čiže vzdelávanie sa a práca na sebe. My iniciujeme aktívne, zážitkové učenie.

Radi sa staneme sprievodcom Vášho rastu.

Poniektoré referencie našich klientov môžete vzhliadnuť TU: http://www.espiral.sk/napisali-o-nas-2/

S úctou, Erika Feketová Výkonná riaditeľka

Referencie SKYToll, a.s.
CAFFÉ MONDO, a.s.
Úrad pre verejné obstarávanie, BA
RAVEN Slovakia s.r.o.
AGROZEL DOLNÁ STREDA s.r.o.
ENVIRTUS, s.r.o
Agroris, s.r.o.
Britská Ambasáda
RHAPiS, s.r.o.
viac TU: http://www.espiral.sk/index.php?page=napisali-o-nas#tabs
KRIVAK & Co., Spoločenstvo advokátov,
Koučink Centrum, s.r.o.
CM European Power Slovakia, s. r. o. (Slovnaft)
Continental Matador Truck Tires, s. r. o.
HB REAVIS Slovakia a.s.
Asseco Solutions, a. s.
Mazda Motor Logistics Europe NV
Giesecke & Devrient Slovakia, s. r. o.
CBRE, s. r. o.
PROSANUS, a. s.
FONA Dental, s. r. o.
Akadémia-MIA s.r.o.
Poisťovňa Slovenskej Sporoteľne, a.s. VIG
Súkromná umelecká základná škola, Bratislava
SPEARHEAD SLOVAKIA, s.r.o.
D&D International Slovakia s.r.o.
KAF FACILITY s.r.o./ Faurecia
Millennium 000, spol. s r. o.
EKOFIN Slovakia, a.s.
BenefitManagement s.r.o. Praha, CZ
Schaeffler Slovensko, spol. s r.o.
OVB ALLFINANZ, a.s. Bratislava
Vison Top, s.r.o.
Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.
GGE a.s.
Accenture, s.r.o.
Dometic Slovakia s.r.o.
GEOMATIX, s. r. o.
DATALAN, a.s.
BILANX Slovakia, s.r.o.
Štúdio AYA, s.r.o.
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s.
Moris Slovakia s.r.o.
Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.
ÚPSVaR - REPAS
Eissmann Automotive Slovensko s.r.o.
ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
Západoslovenská energetika, a.s.
Continental Matador Rubber, s. r. o.
ITB Development a.s.
ECCO Slovakia, a.s
EXORIOR, s.r.o.
Rein IT, s.r.o.
Regional Card Processing Centre, s.r.o
Deloitte Advisory s.r.o.
Giacomini Slovakia s.r.o.
Elektroconnect s.r.o.
SVETIELKO NÁDEJE, o.z.
CEMMAC a.s.
ELEKTROROZVODY-GERGELY s.r.o.
ČSOB Poisťovňa, a.s.
c2i s.r.o.
Metsa Tissue Slovakia, s.r.o.
7kraska a.s.
BM-MONT, s.r.o.
KROS a.s.
Prvá Nitrianska Jednodňová Chirurgia, s.r.o.
Karumien s.r.o.
Gynlex, s.r.o.
mediworx software solutions, a.s.
Deloitte, s.r.o.
Visteon Electronics Slovakia s.r.o.
Stredoslovenská energetika - distribúcia
Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o.
LPS SR, š. p.
MAHLE Behr Námestovo s.r.o.
DACHSER Slovakia a.s.
VADUAL, a. s.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Superior SDI Slovakia
http://www.espiral.sk/napisali-o-nas-2/

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Kariérny rast a vzdelávací plán

top 1. Osobnostný manažment
KOPEX s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Slovensko
top 2. Riešenie konfliktov metódou win win (prednáška)
Otvorená Hra o. z.
odporúčaný rozsah 2 hodiny
top 3. Konflikt ako príležitosť pre zlepšenie vzťahu
Otvorená Hra o. z.
odporúčaný rozsah 2 hodiny
top 4. Čítanie reči tela - celodenný workshop
Otvorená Hra o. z.
odporúčaný rozsah 6 hodín
top 5. EFEKTÍVNE ZVLÁDANIE ČASU A STRESU + CERTIFIKÁT
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.079s
design: widegrafik.